Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

  • NYTT: RMTABLE - Funksjonen benytter nå standard AutoCAD tabell (#HAN-1462)
  • FORBEDRET: Sykkelfelt - Funksjonen kan nå følge en polyline (#1506)
  • FORBEDRET: RMTABLE - Flere datatyper kan vises i tabellen (#HAN-1560)
  • RETTET: RMTABLE - Verdien for “merknad” ble ikke med i tabellen (#HAN-1641)
  • RETTET: Lagre til Quadri - Det var en feil på lagring av linjer hvis verdien på fra/til var 0 for begge (#HAN-1478)
  • RETTET: Lagre til Quadri - Programmet feiler ikke ved lagring hvis polygon ikke kan dannes (#HAN-1500)
Sist modifisert: 2019/05/24 11:59 av vn_no_lst