Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vegoppmerking

Novapoint Vegoppmerking er et smidig verktøy for å lage oppmerkingsplaner i vegprosjekter. Novapoint Vegoppmerking er et prisgunstig alternativ som inneholder de grunnfunksjonene som trengs for å hente fram linjer/symboler i en plantegning. Programmet finnes som en egen meny sammen med andre Novapoint-produkter som Vegskilt, Veg Utvidet, Landskap, Jernbane, Bru/Kunstbygg, Støy etc. Programmet kan også brukes som en selvstendig modul.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon

Sist modifisert: 2017/01/03 14:57 av vn_no_aew