Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Vegskilt

Novapoint Vegskilt er et nyttig verktøy for alle som produserer skiltplaner for nye eller eksisterende veger. Inneholder alle norske standardskilt/variable standardskilt samt rutiner for å konstruere vegvisningsskilt. Det finnes også et bibliotek over symboler som som benyttes ved opptegning av signalanlegg.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon

Sist modifisert: 2017/01/03 14:58 av vn_no_aew