Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.00 FP1

Oppdateringer i Novapoint VA|Kabelgrøft

Basis

  • ENDRET: VA oppgave Template “Status_Phase Existing” er fjernet. Å sette Fase “Eksisterende” på resultatobjekt kan nå gjøres via Innstillinger på VA-oppgaven.
  • NYTT: Brukerdefinerte egenskaper kan nå legges inn/endres via Innstillinger på VA under-oppgave.
  • NYTT: Brukerdefinerte Lednings- og Kum-ID lagres nå til Quadri-modellen ved Bygging av Trase(er).

Presentasjon

  • RETTET: Ved uttegning av detaljerte kumskisser med “Gruppe” utvalg, ble kummenes plassering speilvendt

Eksport

  • NYTT: Lagt til valg for eksport til InfraModel format fra VA-modell

Konstruksjon

  • RETTET: Kobling av Trase til Veg/Jernbane-modell ble ikke aktivert på Ledning høyreklikkmeny
  • NYTT: Mulighet for å velge om Tverrsnittsnavn skal brukes som trasenavn ved opprettelse av Trase
  • NYTT: Mulighet for å slå/på node tekst i temporært vertikalvindu.
Sist modifisert: 2018/08/15 14:28 av vn_no_lst