Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Oppdateringer i Novapoint VA|Kabel

Konstruksjon

RETTET: Endepunkt på ledning ved flytting av kum ble feil etter at funksjonen “Flytt ledning til kumkant” ble benyttet.

RETTET: Helning på ledning (delstrekning) ble feil ved innsetting av horisontalt knekkpunkt.

RETTET: Kummer ble ikke flyttet ved bruk av funksjonen “Avsett” når trase var relatert til veg-/jernbane modell.

RETTET: Ved bruk av funksjonen “Ikke vis i grafikk” ble ikke visningen mellom plan- og vertikaltegning synkronisert i enkelte tilfeller. Presentasjon av trase i plan viste forrige trases vertikal.

RETTET: Dialogen i funksjonen “Endre flere egenskaper” viste en “ikke-eksisterende” dimensjon for kjegle.

RETTET: Ved å aktivere funksjonen “Vis avvinkling i kum” i Verktøy-menyen påvirket denne grafisk visning i temporær vertikaltegning. Deler av terreng og ledninger ble ikke vist, og det kunne “henge igjen” visning fra forrige aktive trase. Gjelder for traseer som har felles node(r).

NYTT: Lagt inn mulighet for å sentrere ledninger i generelle koblinger. Funksjon tilgjengelig på Kobling-høyreklikkmeny.

Konfigurasjon

RETTET: Støtte for spesialtegn

RETTET: Egendefinerte linjetypefiler (lin) ble ikke lest

Sist modifisert: 2019/05/24 14:12 av vn_no_int
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.