Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Samhällsplanering

Novapoint Samhällsplanering är ett verktyg för att konstruera och skapa digitala detaljplaner i enlighet med Boverkets riktlinjer. Programmet gör det enkelt att skapa detaljplaner genom fördefinierade gränser, användnings- och egenskapsbeteckningar och ett stort symbolbibliotek

Mer information på sidan NovapointDokumentation

se/np/area_planning/start.txt · Last modified: 2017/01/06 13:38 by vn_no_aew