Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP2

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Nytt: Dynamiskt urval – Global attribute filter

Ett nytt attributfilter har introducerats med möjlighet att filtrera fram objekt av olika objekttyper. Globala attribut som stöds i filtreringar är objektnamn, befintligt eller projekterat objekt samt medium. Om aktiviteter och/eller område har valts görs filtreringen utifrån dessa förutsättningar.

Förbättrat: Aktivitetsmallar

När en aktivitet skapas, kommer senaste använda mallen användas. Den står också tydligt vilken mall som används.

Klicka på mallar om en annan mall ska användas

Förbättrat: Spara mall

När en aktivitetsmall sparas så tas inte längre den överordnade aktiviteten med som standard vilket gör att mallen blir mer generell. Det går fortfarande att tilldela överordnad aktivitet manuellt

Nytt: N> Inställningar > Fönster Möjlighet att sätta på/stänga av LOD, Level of Detail, (detaljnivå). LOD är som standard avstängt. Aktivera om du upplever prestandaproblem när nu rör dig i ett 3D-fönster som innehåller stora geografiska områden. Funktionen förenklar geometrier för att spara minne. Ju närmare ett objekt man kommer desto fler trianglar visas.

Förbättrat: Hem > Avstånd och Area

Snap-funktionen är förbättrat så att objektet som man snapar mot markeras. Exemplen under visar hur snap på olika geometrier visas.

Snap till linje:

Snap till yta:

Visa

Rättat: Visa > Planpresentation

När en egendefinierar visningsstil lagrades på aktiviteten kunde inte planpresentationen öppnas.

Import/Export

Nytt: Möjlighet att importera filer från Trimble Connect.

Välj filerna från tillgängligt Trimble Connectprojekt som ska importeras. Du behöver ett abonnemang för Trimble Connect för att kunna spara filen. Se Trimble Connect för mer information.

Nytt: Möjlighet att exportera Quadrimodellen till Trimble Connect om du har ett abonnemang.

Välj objekt och önskat filformat att exportera till samt välj Anslutningar. Du behöver ett abonnemang för Trimble Connect för att kunna spara filen. Se Trimble Connect för mer information.

Förbättrat: Export > DWG

Urvalet för planpresentation är förbättrat genom att ett sökfält har lagts till.

Det finns nu också möjlighet att klippa enkla geometrier utifrån en vald gränslinje. Punkter, linjer och polygoner kan klippas. Gränsen ska vara en polygon eller sluten polyline. Endast valda objekt som ligger innanför vald gränslinje kommer ritas till dwg-filen. Geometrier som korsar linjen kommer klippas i korsningspunkten.

Modellering

Nytt: Svep - Automatisk svepning

I Svep > Inställningar är det nu möjligt att utifrån objektets attribut styra vilken form, höjd/diameter, bredd och tjocklek som ska användas vid svepningen

Nytt: Geometrikontroll

Läs mer om funktionerna här. (svensk översättning kommer snart)

Förbättrat: Markformning

Ny hjälppanel som förklarar lite mer om hur arbetsgången är för respektive verktyg.

Vald ekvidistans visas nu på ikonen

Val M för höjdlinjer låter dig välja ett linjeobjekt i modellen. Klicka på start- och slutpunkt för linjen du vill använda som höjdlinje

se/np/base/release_notes/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2016/12/21 09:26 by vn_se_heb