Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP2c

Uppdateringar i Novapoint Bas

Geometrikontroll

Rättat: Långa linjer raderades utan anledning

Rättat: Korta objekt hanterades felaktigt

Import

Rättat: Novapoint slutade fungera om en importaktivitet inställningar redigerades och användaren därefter klickade på 'Avbryt'

Rättat: Felaktig hantering av redan borttagna objekt

Övrigt

Förbättrat: Svep - Sträng kan användas som indatavärde

Rättat: Inställningar Markyta/Underyta - Punkter togs inte med i beräkning när aktiviteten uppdaterades

Rättat: Novapoint slutade fungera eller ett felmeddelande visades vid import av markundersökning vid import direkt från GUDB

se/np/base/release_notes/np200xfp2c/start.txt · Last modified: 2017/03/24 08:35 by vn_se_heb