Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP2d

Uppdateringar i Novapoint Bas

Hämta workset och ta emot data från Quadri

Rättat: Vid vissa tillfällen kunde Novapoint Bas sluta fungera när ett nytt workset skulle hämtas ut eller ett workset skulle uppdateras med ny data. Detta är nu åtgärdat.

se/np/base/release_notes/np200xfp2d/start.txt · Last modified: 2017/04/04 16:36 by vn_se_heb