Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP3a

Uppdateringar i Novapoint Bas

Import LandXML

TIN-ytor från LandXML filer importerades inte korrekt. Endast en del av en yta importerades om TIN-ytan bestod av flera delområden och en användardefinierad konverteringsregel användes.

se/np/base/release_notes/np200xfp3a/start.txt · Last modified: 2017/05/10 07:40 by vn_se_heb