Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x/20.10 FP5b

Uppdateringar i Novapoint Bas

Dela till server

Fixat: Beskrivning som användaren lägger till vid delning till den gemensamma quadrimodellen lagrades på fel sätt. Det resulterade i att Timeline i Easy Access och QMM visade fel beskrivning för delningstransaktionen. Det visades även felaktigt när uppdateringar från den gemensamma modellen tog emot.

Fixat: Koordinatsysteminformation för vissa geometriattribut förlorades när uppdateringar togs emot från den gemensamma Quadrimodellen. Det berörde bland annat referenslinjer för väglinjer och ledningssträckor

se/np/base/release_notes/np200xfp5b/start.txt · Last modified: 2017/11/10 12:09 by vn_se_heb