Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x/20.10 FP5c

Uppdateringar i Novapoint Bas

Ta emot fråm server

Fixat: I enstaka fall kunde man få felmeddelande om att modellen var i fel koordinatsystem. Detta är nu åtgärdat

se/np/base/release_notes/np200xfp5c/start.txt · Last modified: 2017/11/30 06:26 by vn_se_heb