Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x/20.10 FP6

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Förbättrat: Denna uppdatering innehåller flera felrättningar och förbättringar

Visning

Förbättrat: Visningsstil Default: Ospecificerad markyta använder en transparent textur. Brunnsnamn visas för alla brunnsobjekt

Förbättrat: Ny inställning för textplacering vid visning, “Vertikal avstånd till objekt”. Ett relativt avstånd mellan objektets insättningspunkt och texten

Förbättrat: För vektorsymbol går det nu att bläddra och välja mellan symboler som ska användas

Förbättrat: Ritningsregeleditorn har förbättrats genom att många fel har rättats. Det finns fortfarande en del kända fel och brister, läs mer här

Import

Förbättrat: GML import/export har förbättrats

Modellering

Nytt: I Inställningar för aktivitetstyperna Markyta, Underyta, Extrudera, Svep och Rita objekt går det nu att lägga till generella egenskaper på resultatobjekten

Novapointknappen > Alternativ

Nytt: Ny inställning för grafikfönster, “Draw lines with antialiasing”. Med denna påslagen blir hackiga linjer mjukare. Detta är en ren grafisk förändring, objektet behåller sina ursprungliga koordinater.

Klassificering

Nytt: När ett objekt väljs och detta ingår i en eller flera klassificeringsaktiviteter så visas kod och klassificeringsaktivitet i Egenskapsfönstret

Förbättrat: Booleska värden, Sant/Falskt, visas nu i Egenskapsfönstret och är också möjliga att lägga till som Generella egenskaper till ett objekt

se/np/base/release_notes/np200xfp6/start.txt · Last modified: 2018/02/06 08:32 by vn_se_heb