Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint Bas

BasisNovapoint Bas innehåller gemensamma verktyg för alla discipliner. Bas hanterar den centrala Quadrimodellen med processer och objekt, import av data, definition av aktiviteter som utförs av andra Novapointmoduler, presentationer med mera och är på så sätt kärnan i Novapointfamiljen.

Novapoint Bas är ett fristående Windowsprogram och har en koppling till AutoCAD-miljön. Licenshanteringen för övriga Novapointmoduler hanteras av Novapoint Bas vilket betyder att man alltid måste en giltig licens för Novapoint Bas för att kunna använda andra moduler.

Novapoint Bas innehåller också funktionalitet för att skapa en modell av befintlig situation som sedan kan användas som beräknings- och presentationsunderlag till för övriga Novapointmoduler.

Grundkartor och andra typer av presentationer av modellen kan sättas upp i Novapoint Bas och sedan ritas ut i AutoCAD enligt önskad lagerstruktur.

Mer information finns på novapoint.sese/np/base/start.txt · Last modified: 2017/03/08 12:55 by vn_no_gan