Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Bro

BridgeNovapoint Bro är ett verktyg för utformning av konstbyggnader knutna till en väg, exempelvis en bro eller stödmur. Modulen innehåller funktioner för att modellera konstbyggnaden, producera ritningsunderlag och 3D-modeller. Dessutom innehåller Novapoint Bro flera användbara verktyg för analys av väglinje och konstbyggnad. Dokumentation för Novapoint Bro finns endast på engelska.

Dokumentation

se/np/bridge/start.txt · Last modified: 2015/08/11 11:19 by vn_se_heb