Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Infrastructure Design Suite

En licens av Novapoint Infrastructure Design Suite ger tillgång till följande produkter:

  • Novapoint Bas
  • Novapoint Terräng
  • Novapoint Väg Professional
  • Novapoint VA
  • Novapoint Landskap
  • Novapoint Vägmärken Standard
  • Novapoint Vägmarkering
  • Novapoint Bro
  • Novapoint Tunnel
  • Novapoint Buller

Innan du kan börja

Innan programmet startas måste följande vara på plats

Kontrakt: Ett giltigt “kontrakt” måste finnas. Ett “kontrakt” är ett digitalt dokument med kundinformation, licenslängd och antal användarelicenser. “Kontraktet” administreras helt av Trimble och kunden behöver inte lämna några uppgifter om IT-miljö. Kontraktet skapas när beställning och avtal är underskrivet av båda parter.

Administratör för kontraktet: Ett välkomstmail skickas ut när kontraktet är upprättat. I detta mail finns instruktioner för hur administratören för kontraktet kopplar sitt Trimble ID till kontraktet.

Namngiven användare/Trimble ID: En namngiven användare med ett giltigt Trimble ID måste finnas. Användaren kan därefter läggas till i listan över användare som har tillgång till programmet. Läs mer under rubriken “Administrera användare”.

Licenssystem: Om Novapoint redan har använts på en dator men med en annan licensieringslösning måste licenstypen ändras. Det görs i Novapoint Config Switcher. Programmet hittas både i programmenyn och i installationskatalogen. Om Novapoint inte har använts tidigare på datorn visas dialogrutan automatiskt. Välj Namngiven användare som Licenssystem, välj/kontrollera sedan språk, konfiguration samt AutoCAD-version.

Novapoint Infrastructure Design Suite kan inte köras med mixad licensieringslösning. Om du behöver använda Novapointmoduler som inte ingår i IDS måste Novapoint först stängas ner och sedan ändra licenssystem till FLexLM i Novapoint configuration switcher och starta Novapoint på nytt.

Starta programmet

När programmet startas visas först en inloggningsruta. Fyll i Trimble ID och lösenordet för detsamma. För att ladda en modul från suiten starta AutoCAD innefrån Novapoint och klicka på Välj modul i ribbonfliken Novapoint.

Offline Policy

Första gången programmet startas måste datorn vara uppkopplad mot internet. Det går sedan att använda programmet i sju dagar efter senaste inloggningen.

Administrera användare

Användare som är administratörer för kontraktet kan lägga till och ta bort användare samt dela ut administratörsroll till andra användare. Som administratör fås tillgång till User Management Tool på sidan för Trimble ID.

se/np/design_suite/start.txt · Last modified: 2018/11/13 13:13 by vn_se_heb