Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Import Wizard

Det finns ett generellt koncept i Novapoint 19 att använda Import Wizards för att läsa in externa data till modellen. Detta gäller även för geotekniken, men det finns en väsentlig skillnad. Vid import av geoteknik ska man inte konfigurera eller välja någon konverteringsregel. Detta behövs inte då datastrukturen för GeoSuiteprojekt är identisk med modellen i Novapoint.

Vi ska i detta avsnitt visa förfaringssättet för att läsa in GeoSuitedata in i en Novapoint 19 modell. Det är inget krav på att man måste ha GeoSuite Toolbox installerad på datorn. Det räcker med Novapoint 19 Base.

Förbered GeoSuite-databasen för import

För att kunna läsa in geoteknik från GeoSuite Toolbox direkt in i modellen i Novapoint måste GeoSuite-projektet förberedas.

Man bör ha full koll på vilket koordinatsystem (CRS) som GeoSuite projektet har. Detta måste på förhand ha registrerats i GeoSuite Toolbox genom att man registrerat plan- och höjdsystem. För detta hänvisas till dokumentationen för GeoSuite Toolbox.

Med detta förberett kan projektet läsas in…

Starta Import Wizard

 1. Aktivera panelen “Sätt in” och välj “Importfiler”.
 2. Sätt ett beskrivande namn på importaktiviteten och ange under vilken process i processträdet denna import passar in.
 3. Klicka nu på ”Välj filer” – Sätt om filtypen till ”GeoSuite Project (*.dbs;*.dbsx)”
 4. Bläddra till den projektmapp som innehåller det aktuella GeoSuite-projektet.
 5. Välj databasfilen Autograf.dbs
 6. Om GeoSuite-projektets inställningar för koordinatsystem (CRS) stämmer kommer Import Wizard att öppnas. (Om det är skillnad mellan Novapointmodellens inställningar och GeoSuite-projektet kommer man att få en fråga om hur man önskar hantera detta. Detta scenario beskrivs dock inte här.)
 7. Import Wizard innehåller två avsnitt som berör GeoSuite-projekt specifikt:
  Språk: Som nämnts tidigare så är GeoSuite specifikt anpassade till Svenska och Norska standarder. I detta avsnitt anges hur Import Wizard har uppfattat vilken standard som GeoSuite-projektet har. Stämmer inte detta med vad det faktiskt är måste man ställa om detta till GeoSuite-projektets ursprung – Svenskt eller Norskt.
  Import: Här kan man avgränsa vad som ska importeras från GeoSuite-projektet. Standard är att all geoteknisk tolkning som utförts i projektet tas med, men inte eventuella rådatafiler (från borrmaskiner i fält) och väglinjer som lagrats/använts i GeoSuite-projektet. Välj att ändra på detta vid behov.
 8. Välj att gå vidare med knappen [OK] när alla inställningar är klara.
 9. Inläsningen påbörjas och man kan innan man slutför aktiviteten förhandsgranska resultatet av importen. Se vidare på avsnittet om Visningsregler.
 10. Om allt ser bra ut - fullfölj importen genom att välja “Slutför” längst till höger i importverktyget.
se/np/geotechnics/aboutgeotechnicsinnovapoint/importwizard/start.txt · Last modified: 2014/04/04 21:11 by gs_se_jln