Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Digitalisera borrhål - Skannat borrhål

Här beskrivs hur man kan använda äldre geoteknik i form av bilder i GeoSuite-databasen.

Även om det i texten visas bilder och metoder för Norsk geoteknik så är förfarandet detsamma för Svenska borrhål.

Steg för steg

Vi har gamla borrhål där vi har läge och en jpg-bild. Vi börjar med att från GS Plan välja Digitalisera XY.

Digitalisera XY

Sedan pekar vi ut läget för borrhål som vi ger Namn D1, metod Dreie och stoppkod 91 samt Z=36.50. Därefter klickar vi på ”Skannet bilde” och pekar ut bilden. Sedan går vi vidare med nästa borrhål D2, D3,…

Digitalisera borrhål

När vi är klar med alla planlägen så måste vi kalibrera bilderna. I meny GS Plan väljer vi ”Kalibrere bilder”. (Obs, vi ska inte använda Skannet Borhull” i meny GS Profil)

Kalibrera bilder

När vi väljer denna funktion så får vi peka ut borrhål och pekar på D1. Då visas bilden och vi får ge läge för Markytan och ett känt djup. Sedan sparar vi denna DWG, som redan heter D1. Tillbaka till planen och välj Kalibrera bild igen och peka på D2…

Ange insättningspunkt och skala

Tittar vi sedan i GS Presentation så ser vi att D1 och D2 finns med, och med djup.

Idlistan

Ritar vi sedan upp en profil så ser vi D1 och D2 med bilder.

Profil

Tittar vi vidare i GS Presentation för borrhål D1 så ser vi att programmet har kopierat bilden och lagt ned den i en katalog Pictures.

Bildreferens i XYZ

Slutligen kan nämnas att om man dubbelklickar på en metod för ett inskannat borrhål så kommer man inte in i protokollet, istället visas en dialog där man kan ange borrat djup.

Sätt borrat djup

se/np/geotechnics/faq/digitize_boreholes_scanned_boreholes.txt · Last modified: 2016/10/13 13:44 by gs_se_jln