Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Visningsstil SoilRock

Med denna visningsstil för visning i plan kan man enklare se var i modellen det finns tolkat jord och berg. Genom att sätta en skal på önskad egenskap framträder detta mycket tydligt i en planvy.

Med denna visning som grund kan man i sin tur skapa yttre avgränsningar för vald egenskap. Tillsammans med inställning för max sidlängd för en modell kan detta ge en snyggare rand på det modellerade området - utan långa triangelsidor.

Steg för steg

  1. Skapa en planvy med de borrhål och eventuella andra typer av data som du behöver för att orientera dig.
  2. Ställ in visningsstil “Geotechnical SoilRock”
  3. Nu visas utförd tolkning i borrhål och stödtolkning som färgade symboler (rött för berg, gul för lera, etc.) SoilRock original
  4. Om det finns tolkning utförd på flera nivåer i en borrpunkt ser man i standardvisning endast den tolkning som ligger överst. För att kunna se exempelvis underliggande berg ändrar man på skalinställningen för just den egenskapen.
  5. I presentationsinställningarna: expandera noden “Geoteknisk tolkning av undergrunden” och därunder “Tolkad punkt”
  6. Klicka på den egenskap som du vill framhäva
  7. Klicka på fliken “Presentation” och expandera “Symbol” och “Attribut”
  8. Ändra “Enhet multiplikator” (som standard är =1) till lämpligt värde. Verkställ med <Enter> Presentationsinställningar
  9. Nu visas vald symbol större enligt vald multiplikator. Man kan nu använda detta för att till exempel skapa en yttre eller inre avgränsningslinje.

SoilRock med skalinställning

se/np/geotechnics/faq/display_rule_soilrock.txt · Last modified: 2017/11/01 16:26 by gs_se_jln