Trimble
PDF Export RSS - Latest News


GeoSuite ritningar på engelska

Du kan nu få dina geotekniska ritningar på engelska. Funktionen kan användas både på nya och gamla ritningar. Texterna på ritningen översätts av en översättningsfunktion som kan köras automatiskt eller manuellt.

GeoSuite Presentation presenterar ritningar med text på svenska eller på norska. Vi arbetar lite med GS Presentation även på engelska, efter önskemål från några kunder. I väntan på att detta ska bli klart har vi gjort en temporär, snabbversion. Vad den gör är att den översätter texterna på en genererad ritning. T ex texter som ”Mantelfriktion”. Tanken är att detta utförs när ritningen genereras men eftersom det är ett AutoCAD-kommando så kan man även köra detta på befintliga ritningar.

Har man detta aktiverat blir en Jb2 ritning:

Vad gäller texter i Svenska versionen och provtagning, så kan dessa redan idag översättas till engelska om texterna är givna med inställning för EuroCode.

se/np/geotechnics/faq/drawings_in_english.txt · Last modified: 2017/01/11 12:41 by gs_se_jln