Trimble
PDF Export RSS - Latest News


GeoSuite och ProjectWise

Från och med GeoSuite 15.1.0 installeras filer så att man kan använda GeoSuite samtidigt med ProjectWise i AutoCAD-miljön.

Installation

Från och med GeoSuite 15.1.0 installeras filer så att man kan använda GeoSuite samtidigt med ProjectWise i AutoCAD-miljön

Skapa nya ritningar

Om ProjectWise är installerad måste man alltid ange en AutoCAD-template när man ska generera nya ritningar. Beroende på om ProjectWise är aktiverat eller ej blir beteendet något annorlunda. ProjectWise är aktivt (Enabled) Vi börjar med om ProjectWise är aktivt (Enabled). När man då genererar en ritning från GeoSuite så börjar det med att man loggas in i ProjectWise och man sedan får välja en Template-file, se bild. Det kan vara en bra idé att man har lagt upp den template-file man vill använda med GeoSuite i ProjectWise, GSTemplate.dwt i bilden.

GeoSuite använder normalt default template i AutoCAD, om man inte angivit ACADTEMPLATE= i inställningsfilen.

Välj Öppna och ritningen genereras.

Template-file behöver dock inte finnas i ProjectWise. I så fall klickar man “Öppna från disk” och väljer en fil från egna datorn eller servern.

ProjectWise är avaktiverat (Disabled)

Beteendet blir lite annorlunda om man avaktiverar ProjectWise, det vill säga väljer att klicka på “Disable”

Om man i detta läge väljer att generera en ny ritning så får man inte upp dialogen från ProjectWise men man måste ändå alltid ange en AutoCAD-template innan man går vidare.

se/np/geotechnics/faq/geosuite_and_projectwise.txt · Last modified: 2016/10/13 11:28 by gs_se_jln