Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Byt konfiguration i GeoSuite för AutoCAD/Civil3D/Novapoint med ConfigSwitcher

GeoSuite Config Switcher finns i programgruppen “Novapoint GeoSuite Toolbox”.

När du startar denna får du möjlighet att välja vilken:

  1. nationell version som du vill konfigurera för - Svensk eller Norsk
  2. AutoCAD-plattform som du vill använda
  3. Novapointversion som du vill använda
  4. Språkinställningar för program och menyer

se/np/geotechnics/faq/geosuite_installation/cinfig_switcher.txt · Last modified: 2017/03/09 14:11 by gs_se_jln