Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Windows hittar inte GeoSuite.Core.IO.AgrafCls100.dll

Vid start av GeoSuite Presentation kan detta meddelande visas:

Detta beror på att Windows inte har hittat ett programtillägg som den borde ha gjort.

Prova att stänga ned GeoSuite Toolbox och prova igen - oftast brukar detta hjälpa.

Men - om det inte gör det - så kan man hjälpa Windows att hitta programtillägget genom att sätta in sökvägen i PATH under Windows. Det gör man på detta vis:

  1. Via Startmenyn - Den här datorn - Egenskaper
  2. Kontrollpanelen visas nu
  3. Välj Avancerade inställningar
  4. I den dialog som då dyker upp - välj “Miljövariabler”
  5. Markera variabeln “Path” och Redigera
  6. Lägg till sökvägen nedan sist

C:\Program Files (x86)\Vianova\Novapoint\GeoSuite\2015\Binaries

“2015” kan behöva ändras till aktuellt mapp för den installation som du har på datorn. Kolla detta genom att välja “Egenskaper” på den genväg som du använder för att starta GeoSuite.

En förklarande bild - om än med Engelska som språk:

se/np/geotechnics/faq/geosuite_installation/path_to_dll.txt · Last modified: 2017/02/15 12:04 by gs_se_jln