Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Xref från Civil3D

Om man sätter i Xref från en Civil3D modell kan man få problem med visningen i GeoSuite Stabilitet. Man får en text liknande “AeccDbFace (AeccLand100)”:

Om man zoomar in så försvinner Xref helt från visning.

Lösning:

I Civil 3D öppna dwg. Ge kommando: –EXPORTTOAUTOCAD

Välj sedan denna nya dwg i Stabiliteten.

se/np/geotechnics/faq/geosuite_stability/using_xref_from_civil3d.txt · Last modified: 2017/06/09 11:47 by gs_se_jln