Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Hittar inte sektionsdata på ritningen

Det kan inträffa att man inte kan lägga till nya stödpunkter i en tvärsektion/profil. Försöker man kan man få meddelande om att “Hittar inte sektionsdata på ritningen”.

Detta problem inträffar om man försöker lägga till stödpunkter ovanför eller under den aktuella sektionsskalan:

cantfindsectiondata.jpg

Det är borrhålen som styr hur högt sektionsskalan i detta fall definieras/ritas.

ToDo:

Ändra inställningarna i projektet för hur mycket borrhål får “sticka upp” ovanför sektionsskalan för att ett nytt “5-meters”-intervall ska ritas:

Kan som i detta fall vara praktiskt att skapa projektinställningar.

se/np/geotechnics/faq/graphic_interpretation_autocad_points_outside_scale.txt · Last modified: 2019/04/12 12:13 by gs_se_jln