Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Planritning med olika färger på plansymbolerna

Det kan finnas olika anledningar till att man önskar få andra färger på symbolerna på en planritning – exempelvis för att visa att borrhålen kommer från olika källor.

Genom att utnyttja funktionen att rita allt ”ByLayer” kan man åstadkomma detta.

Färger ”ByLayer” finns från och med Version 15.1.

Färgval – Ritning

Under inställningar finns – ”Färgval – Riting”. Här kan man välja om ritningarna – generellt – ska ritas med GeoSuite färger eller att allt ska ritas med färg ”ByLayer”. Det senare för att man i AutoCAD själv ska kunna bestämma lagerfärgen.

Med denna inställning ser en planritning ut som:

Ställ om lagerfärger

Sedan man skapt sin ritning kan man styra lagerfärgerna från AutoCADs formulär för lagerhantering – ”Layer”. Man kan här individuellt för varje lager sätta den färg man önskar:

Exempel på tillämpning

Om man önskar visualisera att borrhål har olika ursprung kan man genom att skapa flera planritningar – med egna färgval – och sedan lägga samman dem med XREF i en gemensam modellritning.

  1. Skapa ett urval för ”Ursprung 1”
  2. Skapa en planritning med enbart detta urval
  3. Sätt önskad färg på lager
  4. Skapa urval för ”Ursprung 2”
  5. Skapa en planritning med enbart detta urval
  6. Sätta önskad färg på lager
  7. Lägg samman dessa två planritningar i en gemensam modell
  8. Nu kan ursprunget ses genom att symbolerna har olika färg.

se/np/geotechnics/faq/gs_multiple_colors_plane_symbol.txt · Last modified: 2016/10/14 13:24 by gs_se_jln