Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Problem med symbolstorlek i AutoCAD

Genom att ange en template för uppstart av AutoCAD kan man råda bot på problem med symbolstorlekar.

Från och med version 15.1.2 av GeoSuite Toolbox/Presentation levereras en anpassad AutoCAD template. Med denna aktiverad kommer symbolstorleken att bli korrekt.

Konfigurering i GeoSuite.ini

För att aktivera denna funktion sätts en ny rad in under avdelningen [SYSTEM] i inställningsfilen (GeoSuite.ini)

(Kontrollera dock att det inte redan finns en sådan rad - ändra i så fall dess innehåll enligt nedan)

[SYSTEM] …

ACADTEMPLATE=C:\Program Files (x86)\Vianova\Novapoint\GeoSuite\2015\CAD\GSTemplate.dwt

Spara inställningarna och starta om GeoSuite Toolbox.

PS!

Parametern PDMODE i AutoCAD styr hur en “punkt” ska visas. Denna bör vara 0 för då blir det bara en punkt. Tyvärr var den satt till 2 i den AutoCAD template som skickades med GeoSuite. Detta är nu rättat i senare versioner!

se/np/geotechnics/faq/gs_symbol_size_in_autocad.txt · Last modified: 2016/10/13 13:10 by gs_se_jln