Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Linjestilar vid läsning från Novapoint och Civil 3D

Detta tips visar hur man kan överstyra valet av linjestilar i GeoSuite vid läsning av modellinformation från Novapoint och Civil3D.

I GeoSuite kan man ställa in linjestilar som ska användas när man läser från Novapoint – Vägmodell (VIPS). Det finns dock en begränsing i att man i dialogen i GeoSuite bara kan välja standard-stilar som CONTINUOUS, DASHED och liknande.

Detta Tips & Trix beskriver hur man kan göra för att använda andra stilar. Detta gäller från och med version 15.0.0

Konfiguration

I GeoSuite kan man ställa in linjestilar som ska användas när man läser från Novapoint – Vägmodell (VIPS). Det finns dock en begränsing i att man i dialogen i GeoSuite bara kan välja standard-stilar som CONTINUOUS, DASHED och liknande. Detta Tips & Trix beskriver hur man kan göra för att använda andra stilar. Detta gäller från och med version 15.0.0

  1. Se till att man har skapat projektinställningar (Skapa projektinställningar under Inställningar – Parametrar)
  2. Då skapas en fil, LINKOD.PAR i projektet. Öppna denna med en texteditor och skriv in linjenamnet som önskas.
  3. Nästa steg är att se till att denna linjestil är inladdad när GeoSuite hämtar data från Novapoint. Detta gör vi genom att definiera en Template-fil i AutoCAD. I AutoCAD öppna en template, tex C:\Users\xxx\AppData\Roaming\ViaNova\Novapoint\18.30\Norway\Template\Novapoint 1-1000, 1-200, metric.dwt
  4. Ge kommando LINETYPE och Load… Leta reda på den linjefil du vill använda, t ex TERRAIN.LIN och ladda in de stilar du vill ha med.
  5. Save as och spara någonstans, i mitt fall valde jag D:\GeoSuite\GST-DIST\GeoSuite\CAD\GSTemplate.dwt
  6. Sista steget är att se till att GeoSuite använder denna template. I inställningsfil lägg in en ny rad under raden ACADEXE=

När detta är gjort kommer denna linjestil att användas för sektioner och profiler.

Motsvarande gäller vid läsning från Civil 3D. Skillnaden är att här får man skriva in en ny rad i filen LINKOD.PAR. Till exempel raden:

GSC3D-Berg MOUNTAIN_RIGHT2 0.25 1

Där då Berg är namnet på Surface i Civil3D. Det vill säga raden börjar med GSC3D-nnn där nnn är namnet på aktuell surface.

se/np/geotechnics/faq/linetypes_in_autocad_civil3d.txt · Last modified: 2016/10/17 11:26 by gs_se_jln