Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Åtgärda problem med ÅÄÖ och grekiska tecken i AutoCAD

Om man i AutoCAD får att de svenska/norska åäö och grekiska tecken ersätts med ? beror detta på att den AutoCAD man har inte har de rätta fontfilerna i Fonts-mappen. Detta kan man åtgärad med litet manuella ingrepp.

Läs mera här...

se/np/geotechnics/faq/nordic_letters_and_greeks.txt · Last modified: 2016/10/18 11:32 by gs_se_jln