Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Inställningar för jordart enligt Eurocode

Under inställningar parametrar kan man på fliken “Koder/Presentation” ställa in standardvärden för inmatning i Labprotokoll och hur man vill ha detta presenterat på ritning (svenska eller engelska):

Här inställt på:

  • Inmatning: Svenska
  • Ritning: Engelska
se/np/geotechnics/faq/soiltest_according_to_eurocode/settings_drawing.txt · Last modified: 2017/01/11 12:28 by gs_se_jln