Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Visualisering med GeoSuite Toolbox med Google som plattform

Här får du litet tips om hur du kan publicera dina projekt på Internet, i surfplatta eller i din smartphone med Google Maps/Earth som kartunderlag.

GeoSuite Toolbox använder för sin publicering internationellt standardiserade format som är oberoende av vilket publiceringsverktyg som är målplattform. Programvaror och enheter är i sig anpassade att kunna använda formaten för olika syften. Användningsområdet för publicerade geodata avgörs av den mottagande plattformens anpassade funktioner. Exempelvis Google Map/Earth där data läses in via kml-formatet för att kunna visa data i ett kartfönster och visa eventuella metadata. Ett annat exempel är GeoSuite App som nyttjar data i kml-filen för att visa dess innehåll, men också för att kunna redigera och komplettera data för uppdatering av originaldatabasen.

Läs mer här...

se/np/geotechnics/faq/visualization_with_google.txt · Last modified: 2016/10/18 09:22 by gs_se_jln