Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Installera GeoSuite Toolbox

Trimble Novapoint GeoSuite toolbox installeras med hjälp av ett Windows installationsprogram. Under installationen efterfrågas några saker som kan vara bra att förbereda sig på:

 • Sökvägen till databasen för GeoArkiv (Geoarkiv.bin). Denna databas innehåller övergripande information om projekt och var dessa finns lagrade. Om detta avser en lokal installation rekommenderas att man skapar en mapp på lämplig plats (lokalt för eget bruk eller på nätverksenhet för gemensam firmadatabas). Exempel: P:\GeoSuite\GeoArkiv
 • Licens: För lokal PC-licens kan detta lämnas blankt för att vid första start av GeoSuite Toolbox peka ut licensfilen. Vid anslutning till flytande licens i ett nätverk anges licensserverns namn (kontrollera med din IT-kontakt).
 • AutoCAD-version: detta föreslås av programmet, men kan enkelt ändras efter installation genom att köra Novapoint GeoSuite Config Switcher (finns i programgruppen för Novapoint GeoSuite Toolbox).

Att göra vid installation:

 1. Packa upp den komprimerade mappen på lämplig plats
 2. Kör installationsprogrammet Setup.exe (Viktigt att man kör Setup.exe och INTE msi-paketet)

Installationspaktet

Installationsmapp:

C:\Program Files (x86)\Trimble\Novapoint\GeoSuite\16

där 16 avser gällande basversion för Novapoint GeoSuite Toolbox

Mapp för inställningar

Inställningar för Novapoint GeoSuite Toolbox lagras under respektive användare. Detta ligger normalt i en mappstruktur som är dold för användaren som standard. Normalt har man inget behov att kunna se dessa mappar och filer med Utforskaren utan inställningarna sköts från programfunktioner.

C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\Trimble\Novapoint\GeoSuite\R20

där

 • XXXXX är användarnamn för den inloggade användaren
 • R20 står för CAD-plattformens huvudversion (i AutoCAD/Civil3D - Command:ACADVER ger information detta)

Man kan konfigurera att inställningarna ska gälla ett specifikt projekt eller vara gemensamt för ett företag. Detta beskrivs i hjälpen till programmet.

Novapoint GeoSuite Presentation Fält

Detta är en reducerad version av GeoSuite Presentation. Den huvudsakliga skillnaden är att man i den versionen inte har tillgång till ritningsproduktion i AutoCAD/Civil3D eller Novapoint. Däremot kan man plotta ett eller flera borrhål i taget i Windows-grafik.

Vid installation väljer man då

 • att installationen avser Fältversion (istället för att välja AutoCAD-plattform)
 • att lämna information om licens blank (licensfilen pekas istället ut vid 1:a uppstart av GeoSuite Toolbox)

Den enda påtagliga skillnaden i GeoSuite Presentation är att den saknar meny Ritning.

GeoSuite Arkiv projektstruktur

GeoSuite Arkiv hjälper dig att organisera dina projekt och att starta rätt verktyg för det du vill göra - läsa in och presentera borrhål, räkna Stabilitet, Sättning, Sponter eller kanske analysera en Pålgrupp.

När man skapar nya projekt med GeoSuite Arkiv skapas en mapp-struktur och filer. Mappstrukturen är förutbestämd och kan inte ändras, men man kan lägga till egna mappar under projektets “root”-mapp. Dessa filer och mappar skapas:

 • Autograf.dbs, en binär databasfil - innehåller övergripande data om borrhålsprotokoll som finns i:
 • Autograf.dbf (protokollfiler med definierat filformat, redigera aldrig dessa!)
 • Autograf.rit (standardmapp för lagring av ritningar)
 • Stack (mapp för lagring av rådatafiler - hit kan man kopiera in nya rådatafiler)
 • Info.prj (innehåller övergripande data om projektet, bland annat koordinatsystem)
 • GeoSuite.Novapoint.xml (fil för synkronisering av data mellan GeoSuite och Novapoint - redigera ej!)

Ingen av dessa mappar/filer får ej raderas/redigeras manuellt!

I tillägg kan fler mappar komma att skapas beroende på vilka program/verktyg som används i GeoSuite Toolbox:

 • STABGRAF.RIT (Indata och resultat för Stabilitetsberäkningar)
 • POSTGRAF.DBF (Indata och resultatfiler för beräkning - Sättning, Pålgrupp och Spont)
 • POSTGRAF.RIT

Rekommendation när du skapar nya GeoSuite-projekt

Om man får anledning att aktivt radera ett GeoSuite-projekt bör man vara observant på att när man gör det så raderas alla mappar och filer, inklusive “root”-mappen.

Detta innebär att:

 1. Skapa alltid en egen mapp för GeoSuite-projekt i din ordinarie projektstruktur.
 2. Skapa aldrig projekt på root-mapp på disk - typ X:\. Har du råkat göra det - läs i hjälpen i GeoArkiv hur du kan ta bort referensen till projektet. Därefter får man “städa” manuellt med hjälp av Utforskaren!
se/np/geotechnics/installation/clientinstall.txt · Last modified: 2018/12/12 07:05 by gs_se_jln