Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Installera .NET Framework

Vanligtvis finns Windows-komponenten “.NET Framework” redan installerad på din dator - om inte annat så installeras den i samband med installation av AutoCAD/Civil3D.

Men, för en fältdator kan det vara så att komponenten saknas i den version som CAD i GeoSuite Presentation kräver 3.5.1. Då måste man göra detta manuellt, innan installation av GeoSuite Toolbox.

Här ges en kort vägledning till hur du kan installera denna komponent:

  1. Klicka på Windows längst ned till vänster
  2. Öppna Kontrollpanelen
  3. Väl Avinstallera ett program
  4. Välj “Aktivera/Avaktivera Windowskomponenter”
  5. Välj att aktivera (markera i kryssruta) “.NET Framework 3.5….”
  6. Klicka på [OK]
  7. Låt Windows Uppdatering ladda hem och installera komponenten.

se/np/geotechnics/installation/fieldversionframework.txt · Last modified: 2019/04/23 13:02 by gs_se_jln