Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Om Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox

Programpaketet innehåller ett projekthanteringsprogram GeoSuite Arkiv som utgör den centrala delen av Toolboxen. Denna produkt måste alltid finnas i en installation och vara startad för att övriga produkter ska fungera som de ska.

GeoSuite Presentation är den produkt som hanterar inhämtning, redovisning och tolkning av borresultaten från fält.

Till detta kommer fyra beräkningsprogram:

  • GeoSuite Stabilitet för glidyteberäkningar
  • GeoSuite Sättning för analys av sättningar med och utan kryp
  • GeoSuite Spont för analys och beräkning av sponter
  • GeoSuite Pålgrupp för analys och beräkning av pålgrupper.

Licensieringen kan antingen ske med lokal licens (MAC) eller med flytande licenser. Samma licensieringssystem (FlexLm) används precis som för övriga Novapoint.

se/np/geotechnics/installation/geosuitetoolbox.txt · Last modified: 2018/10/02 12:55 by gs_se_jln