Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Paketering

Novapoint GeoSuite Toolbox levereras som ett Windows installationspaket (msi). Vid normal klientinstallation ska installationen alltid startas med Setup.exe för att alla beroende komponenter ska kontrolleras och installeras - se Standard klientinstallation.

Man kan standardisera en företagsspecifik installation genom att köra installationen med installationsscript. Här nedan ges en del information och tips:

Beroende komponenter

En scriptad installation måste tillse att en tredjeparts CAD-komponent “VectorDraw Lite File Converter” installeras. Denna är obligatorisk för att Windows grafik ska fungera korrekt i applikationerna. Installationspaketet som ska köras ligger i en mapp under ISSetupPrerequisites. Installationsfilen heter

vdFileConverter4.msi

I tillägg finns det eventuellt krav på Microsoft standard installationskomponenter som anges för den aktuella versionen.

Mall för inställningar

Vid installation läggs en uppsättning inställningar för Novapoint GeoSuite Toolbox under ProgramData i mapparna:

 • C:\ProgramData\Trimble\Novapoint\GeoSuite\No (Norsk version)
 • C:\ProgramData\Trimble\Novapoint\GeoSuite\Sv (Svensk version)

Nya användare som loggar in på datorn erhåller, vid 1:a uppstart, en kopia av dessa inställningar. Det är därför bra om dessa mallar är lämpligt valda i den scriptade installationen.

Standard installationsmapp:

 • INSTALLDIR=C:\Program Files (x86)\Trimble\Novapoint\GeoSuite\16

där 16 avser huvudversionsnummer gör GeoSuite Toolbox.

GeoArkiv

GSGEOARKIVPATH=P:\GeoSuite\GeoArkiv\

I denna mapp ska databasen för GeoArkiv ligga (Geoarkiv.bin). Denna databas är/bör vara gemensam för samtliga användare av GeoSuite Toolbox inom företaget. Alla användare har då tillgång till samma uppsättning projektdatabaser.

Licensiering

Licensen kan antigen vara en lokal PC-licens (pekas ut vi 1:a start av GeoSuite) eller en flytande licens.

 • GSNETLICPATH=@LICSRV01

Licensserverns namn anges efter @. Använd semikolon (;) som avskiljare om det är aktuellt med flera servrar.

Finns Novapoint installerad på samma dator används normalt samma licenssökväg och då kan denna parameter lämnas blank.

Läs mera om installation och licenser här

Konfigurering av äldre versioner:

De inställningar som redovisas nedan används i äldre versioner för att enkelt kunna byta mellan två CAD-plattformar och tillhörande Novapoint-version. Detta görs nu enklare i Config Switcher för Novapoint GeoSuite Toolbox i programmets programgrupp.

AutoCAD

 • GSAUTOCADVERSION=R23.0 (huvudversion för AutoCAD)
 • GSAUTOCADPATHA=C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe
 • GSAUTOCADPATHB=C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe

Exempelvis:

GSAUTOCADPATHA sätts för version R23 för 2019 GSAUTOCADPATHB sätts för version R21 för 2017

Novapoint

Kopplingen till Novapoint för version 18.30 eller lägre styrs av parametrarna NOVAPOINTVER och NOVAPOINTPATH. Dessa kan initieras vid paketring genom att sätta parametrarna GSNOVAPOINTVER och GSNOVAPOINTPATH.

Exempel Novapoint 18.30

 • GSNOVAPOINTVER=18.30
 • GSNOVAPOINTPATH=C:\Program Files\Vianova\Novapoint\18.30\
 • ACADEXE= C:\Program Files\Vianova\Novapoint\18.30\Novapoint.exe

Exempel Novapoint 19.20

 • GSNOVAPOINTVER=19.20
 • GSNOVAPOINTPATH=C:\Program Files\Vianova\Novapoint\19.20\NP_Acad
 • ACADEXE=C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\acad.exe

ACADEXE ska således inte ställas om till NovapointBase.exe.

Om man har för avsikt att hämta data från Novapoint 19 – exempelvis för att läsa in anläggningsmodell eller terrängmodelldata till profilritningar i AutoCAD – så bör man se till att AutoCAD startas via Novapoint.

se/np/geotechnics/installation/packing.txt · Last modified: 2018/10/03 10:17 by gs_se_jln