Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 19.20

Updateringar i Novapoint Geoteknik

Modellen

Det är nu möjligt att lägga in geotekniska undersökningar i modellen genom att en importfunktion nu finns tillgänglig under ”Sätt in” och verktyget ”Importfiler”.

Under ”Markera filer” finns ett alternativ för inläsning av GeoSuite-projekt.

Geotekniska borrhål läses in via en Import Wizard och det skapas borrhålsobjekt som kan visas i Plan/Profil/3D.

Visningsregler

För att tydliggöra geotekniken i modellen finns en egen visningsregel för Geoteknik – ”GeoInterpretation”.

Exempel:

Med denna vald visas plansymboler enligt SGF standard och som färgade linjer/rör i profil/3D enligt tolkningsfärger enligt GeoSuite Presentation.

Skapa modeller

Med verktyget ”Underyta” kan man med automatik skapa underytor med utförd berg- och jordlagertolkning som indata. För ändamålet finns mallar för ”Berg”, ”Friktionsjord”, etc. Mallen ställer in objektfiltrering så att enbart de objekt som har den egenskapen tas med vid modelleringen.

Observera dock att det är underkant av den lägsta lagertolkningen i respektive borrhål som kommer används vid byggandet av jordlagermodellen.

se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np1920/start.txt · Last modified: 2016/10/25 12:58 by gs_se_jln