Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 19.20.FP1

Uppdateringar i Novapoint Geoteknik

Skapa underyta

När man skapar en underyta (Berg/Lera/etc) så kommer det objekt (TIN) som skapas att få samma namn som Aktiviteten.

Geotekniska symboler

De geotekniska symboler som används i Plan/Profil/3D-vyer har justerats då det upplevdes som väl stora.

Förbättringar av prestanda för visning av geotekniska symboler.

Rättelse av ritningsregel GeoInterpretation. Visning av geotekniksymboler ska nu fungera i alla typer av vyer.

Diverse rättelser

Bugg vid inläsning av geoteknik rättad.

Rättad versionskontroll.

Uppdaterad visningsregel 3D

se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np1920fp1/start.txt · Last modified: 2016/10/25 13:00 by gs_se_jln