Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 19.20 FP 3

Uppdateringar i Novapoint Geosuite

Jordlager - Underytor

  • NYTT: Material kan nu sättas både för vägmodellen (jord1, jord2, Veg1, Mj1 etc) och för geoteknisk tolkning (si, le, gy etc).
  • Installerat mall för Lera korrigerat Namn.

Sätt in - Import GeoSuite projekt

  • Betydligt förbättrad prestanda vid inläsning av Geosuite-projekt.
se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np1920fp3/start.txt · Last modified: 2016/10/21 10:38 by gs_se_jln