Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Version 19.20 FP 3

Uppdateringar i Novapoint Geosuite

Jordlager - Underytor

  • NYTT: Material kan nu sättas både för vägmodellen (jord1, jord2, Veg1, Mj1 etc) och för geoteknisk tolkning (si, le, gy etc).
  • Installerat mall för Lera korrigerat Namn.

Sätt in - Import GeoSuite projekt

  • Betydligt förbättrad prestanda vid inläsning av Geosuite-projekt.
Last modified: 2016/10/21 12:38 by gs_se_jln