Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 19.3x.FP2

Uppdateringar i Novapoint GeoSuite

I NP19.30/NP19.35 FP2 och tillhörande version GeoSuite 15.1.0 har vi ändrat så att användaren kan styra över DetaljeradLagerBeskrivelse. Detta ger man då när man utför tolkningen, eller ändrar i efterhand. T ex döper man då ett lager till ”siltig Leire”. När man då skapar/redigerar laget så lägger man till ett villkor. (Det första villkoret kommer från mallen)

Man kan ändra på tolkade punkters egenskaper via: Tolkning av Egenskaper. Detta hittar man i GeoSuite-menyn
(Man aktiverar GeoSuite-menyn genom att lägga till
-e:“./Extensions/NovapointGeoSuite.Extensions.sxml” för uppstarten av Novapoint 19)

Tolkning av Egenskaper

se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np193x.fp2/start.txt · Last modified: 2016/10/25 11:38 by admin