Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 19.3x

Uppdateringar i Novapoint Geoteknik

Sätt in - Import GeoSuite projekt

Vid inläsning av GeoSuite-projekt till modellen måste man nu klicka på förhandsgranskning för att OK-knappen ska aktiveras.

GeoSuite Extension

Att aktivera

GeoSuite Extension består av verktygen - GOM, Grafisk tolkning och Tolkning av egenskaper. För att aktivera denna panel i användargränssnittet måste man, än så länge, ge en extra parameter i Genvägen under Mål. Se exempel nedan:

Exempel:

Kommandot ska se ut som:

“C:\Program Files\…\19.30\NovapointBase.exe” -e:“./Extensions/NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”

Läs mera om GeoSuite Extension i Novapoint 19.20FP6

Automatiskt sparande av grafisk tolkning från AutoCAD

När man har utfört grafisk tolkning i AutoCAD och sparar uppdateras GeoSuite databas och nu också det aktiva Novapointprojektet.

Den senare förutsätter att AutoCAD-processen startats från Novapoint och att den grafiska tolkningen är kopplad till en befintlig tolkningsaktivitet i Novapoint. (Se release notes för Novapoint 19.20FP6)

se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np193x/start.txt · Last modified: 2016/10/25 13:06 by gs_se_jln