Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP3

Uppdateringar i Novapoint GeoSuite

Nytt verktyg: Förmodat berg i GeoSuite-menyn (starta Novapoint med med -e: “./ Extensions / NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”) Detta verktyg skapar tolkade bergpunkter från utvalda borrhål med en angiven stoppkod.

Bugg fixar: Importera viktsondering - Halvvarv blir 0 i modellen Fel med att skapa nya tolkade punkter från grafisk tolkning i AutoCAD

Korrigeringar av paneler i Novapoint när du använder -e: “./ Extensions / NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”

se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np200xfp3/start.txt · Last modified: 2017/12/22 10:12 by vn_se_heb