Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Version 20.0x.FP3

Uppdateringar i Novapoint GeoSuite

Nytt verktyg: Förmodat berg i GeoSuite-menyn (starta Novapoint med med -e: ”./ Extensions / NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”) Detta verktyg skapar tolkade bergpunkter från utvalda borrhål med en angiven stoppkod.

Bugg fixar: Importera viktsondering - Halvvarv blir 0 i modellen Fel med att skapa nya tolkade punkter från grafisk tolkning i AutoCAD

Korrigeringar av paneler i Novapoint när du använder -e: ”./ Extensions / NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”

Last modified: 2017/12/22 11:12 by vn_se_heb