Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP6

Nyheter för Novapoint GeoSuite

Aktivera GeoSuite i Novapoint Bas

  • På längd- och tvärprofiler skrivs numera ut namnet på tolkade lager
  • Rättelse vid inläsning av KC-pelare (kontroll att alla har längd och position)
se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np200xfp6/start.txt · Last modified: 2018/01/13 20:39 by vn_se_heb