Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Virtual Map

Installationsguiden innehåller systemkrav, utförande av installation, licensiering och hantering av texturbiblioteket.

Introduktion till Novapoint Virtual Map

Novapoint Virtual Map är ett snabbt och enkelt visualiseringsverktyg för att skissa och presentera nya ideer och projekt som interaktiva 3D modeller. Användaren kan gå, köra och flyga i modellen för att uppleva,och analysera ett resultat. De virtuella modellerna kan även publiceras på Internet. Novapoint Virtual Map gör projektering och planering bättre, effektivare och mer kul.

Grunddata (indata)

Novapoint Virtual Map kan använda nästan all data (både 2D och 3D) som finns i AutoCAD ritningar. Kartobjekt som byggnader, skog, staket, vägar etc. kan läsas direkt. Med AutoCAD MAP är det även möjligt att importera data från de flesta GIS system. Terräng genereras utifrån nivåkurvor eller punktdata. Novapoint Virtual Map stöder även vanliga 3D format.

Automatisk generering av modeller

Baserat på användarkonfigurationen genereras modellen automatiskt från indatat. Användaren behöver inte hantera svåra 3D modelleringsfunktioner, det gör programmet. För att till exempel modellera byggnader, vägar och skog behöver man endast rita polylinjer i 2D i AutoCAD föra att sen automatiskt visualisera i 3D.

De virtuella modellerna är alltid lika korrekta som indatat. Fel på datat blir tydligt i modellen men användaren kan snabbt justera dem. I de virtuella modellerna, som är det enda media som kombinerar alla fackområde tillsammans, kan man därför tydligare se och bedöma det slutliga resultatet.

Med Novapoint Virtual Map kommer ett bibliotek, över 800 material med t ex. fasader, träd, buskar, staket, utrstning, skyltar och andra objekt. Användare kan själv bygga ut biblioteket med egna material.

Novapoint integration

Novapoint Virtual Map är väl integrerat med övriga Novapoints designverktyg. Novapoints terräng- och vägmodeller läses direkt av Novapoint Virtual Map. För att underlätta och förenkla modelleringen finns färdiga anpassningar för ett flertal områden. Det blir enklare att snabbt kontrollera kvalitet, konflikter, estetik, säkerhet och miljöanpassningar under hela processen.

Presentation och kommunikation

Novapoint Virtual Map använder en egen viewer för att visa modeller i realtid. Interaktiva presentationer blir lättare att göra och passar väldigt bra som ett kommunikationsmedel. Användare kan spara och skriva ut bilder och animationer direkt från modellen. Modellerna kan även exporteras till 3D Studio.

Systemkrav

Användare som har Novapoint installerat har automatiskt Virtual Map, från version 5.1, installerat som en del av Novapoint paketet, Användare som inte har Novapoint installerat installerar Novapopiont Virtual Map som en separat produkt. Uppdateringar av produkten sker både genom Novapoint uppdateringar och separata uppdateringspaket (för användare utan Novapoint).

Viktigt! Novapoint Virtual Map 5.1.0 fungerar inte med Novapoint 17.10 om Novapoint licensiering används. Följande versioner fungerar tillsammans:

  • Novapoint Virtual Map 5.0.1 fungerar med Novapoint 17.10
  • Novapoint Virtual Map 5.1.0 fungerar med Novapoint 17.20

I Novapoint 18.00 och senare releaser är Virtual Map integrerad så att separat installation ej behövs. Framtida uppdatering av Virtual Map inkluderas i de vanliga Novapoint uppdateringarna. ==== Windows XP ==== För att använda och installera programmet Novapoint Virtual Map på Windows XP rekommenderas: * Minst 1GHz processor * 1024 MB i systemminne (4 GB rekommenderas) och 500 MB ledigt hårddisk utrymme * OpenGL kompatibelt 3D-grafikkort med de senaste drivrutinerna. Mer info se avsnittet om Grafikkort! * AutoCAD eller AutoCAD MAP 3D 2007/2008/2009/2010 * Microsoft .NET Framework v1.1 SP1. Installationsprogrammet kontrollerar om det finns och installerar om det inte finns. Internetuppkoppling krävs för installation av denna component. NET Framework v1.1 och SP1 kan hämtas från: www.microsoft.com * Installation av de senaste Windows XP uppdateringar från Microsoft rekommenderas. ==== Windows Vista ==== För att använda och installera programmet Novapoint Virtual Map på Windows Vista rekommenderas: * Minst 1.5 GHz processor * 2048 MB i systemminne (4 GB rekommenderas) och 500 MB ledigt hårddisk utrymme * OpenGL kompatibelt 3D-grafikkort. med de senaste drivrutinerna. Mer info se avsnittet om Grafikkort! * AutoCAD eller AutoCAD MAP 3D 2008/2009/2010 * Microsoft .NET Framework v1.1 SP1. Installationsprogrammet kontrollerar om det finns och installerar om det inte finns. Internetuppkoppling krävs för installation av denna component. NET Framework v1.1 och SP1 kan hämtas från: www.microsoft.com * Installation av de senaste Windows Vista uppdateringar från Microsoft rekommenderas. ==== Windows 7 ==== Novapoint Virtual Map 5.1 har testats på Windows 7 och Windows 7 plattformen och stöds därmed. Minimum systemkrav, se Windows Vista. ==== 64 bit operativsystem ==== Novapoint Virtual Map 5.1 har testats på 64 bit versionen av Windows XP, Windows Vista and Windows 7 och de stöds när de används med 32bit versionen av AutoCAD. Novapoint Virtual Map 5.1 är en 32bit applikation och fungerar därför inte med 64bit minnesutrymme eller med 64bit versionen av AutoCAD. Fördelen med att köra 32bit AutoCAD och Novapoint Virtual Map 5.1 på 64bit operativsystem är att användare kan få mer minnestilldelning för generering av modeller men endast inom 32bit applikationene minnesutrymme (4G). ==== Grafikkort info ==== Vianova rekommenderar att ett grafikkort för en professionell installeras. Som t ex NVidia Quadro och ATI FireGL / FirePro serien. Likaså rekommenderas ”high end” spelgrafikort som NVidia GeForce och ATI Radeon. Grafikkort för kontorsbruk och vanligt 2D användning rekommenderas ej eftersom de har begränsningar vad gäller 3D grafik. De som inte rekomenderas är t ex NVidia NVS, ATI FireMV och alla ”lower end” och de med integreradade chipset som Intel G/GM. De fungerar inte bra med större Virtual Map modeller. Generellt är det alltid bra att ha installerat de senaste drivrutinerna till grafikkortet. Senaste drivrutiner kan laddas ner från hemsidan för grafikkortets tillverkare som t ex www.nvidia.com och www.ati.com. Notera! NVidias drivrutiner som är nyare än 178.46 verkar arbeta långsammare än de tidigare, i vissa system. Om det sker rekommenderas att installera version 178.46. ===== Installation ===== OBS! För att installera Novapoint Virtual Map behövs administrativa rättigheter. OBS! AutoCAD behöver startas minst en gång innan installation med användaren kan göras/brukas. Om både 32- och 64-bit versionen av AutoCAD är installerad, se till att starta 32-bit version av AutoCAD om 32-bit Virtual Map installeras, eller 64-bit versionen om 64-bit Virtual Map installeras. Om detta inte görs kommer installationen ej att känna igen AutoCAD installationen eller installera fel AutoCAD version (32-bit vs. 64-bit). Installera programmet genom att köra setup.exe från Novapoint CD’n eller den komprimerade *.zip filen (dubbelklicka). Nu packas installationsfilerna upp och installations¬programmet startar. Efter detta, följ instruktionerna på skärmen. Det utökade texturbiblioteket behöver installeras separat efter programinstallationen. Extrahera zip-filen till användarens texturbibliotek som brukligt ligger under: VM6UserFiles\Libraries\Textures\ Utan detta bibliotek har användaren endast tillgång till ett fåtal bastexturer. Det utökande texturbiblioteket innehåller över 1000 olika material. Se mer i avsnittet Installera texturbiblioteket om hur man installerar. ==== Obevakad installation ==== Novapoint Virtual Map kan installeras obevakad genom att använda följande kommandon: * Engelsk installation med standard kataloger (inget gränssnitt), Engelsk version av AutoCAD Map 3D 2009: setup.exe /L1033 /s /v“/qn ACAD2009_CURVER=7002:409” * Engelsk installation med standard kataloger (enkelt gränssnitt med förloppsmätare), Engelsk version av AutoCAD Map 3D 2008: setup.exe /L1033 /s /v“/qb ACAD2008_CURVER=6002:409” * Svensk installation med anpassade kataloger: setup.exe /L1053 /s /v“/qn INSTALLDIR=\”C:\customdir\“ VMUSERFILESPATH=\”%MYDOCUMENTS%\VM6UserFiles\“” Parametrar: /L – språk * Engelska 1033 * Franska 1036 * Finska 1035 * Spanska 1034 * Svenska1053 * Norska 1044 /s – obevakad installation /v – tillåt anpassing av parametrar till msiexec /qn – inget gränssnitt eller /qb – enkelt gränssnitt med förloppsmätare INSTALLDIR – specificerar installationskatalogen. Om ingen specificeras sätts den till standard: “Program\Vianova\Novapoint\Virtual Map 6”. VMUSERFILESPATH – specificerar sökvägen till katalogen med Virtual Map’s användarfiler. Om ingen specificeras sätts den till standard : “%MYDOCUMENTS%\VM6UserFiles” eller “%MYDOCUMENTS%\Din katalog” för den svenska versionen. Windows standard environment variablar kan användas i denna sökväg. Notera: %MYDOCUMENTS% är en icke-standard variabel som Virtual Map installationen stöder. De kommer att visas i “My Documents” eller “Documents” i (Vista) katalogen i Windows. ACAD2007_CURVER – specificerar var AutoCAD 2007’s register ligger, informationen finns i registret under: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\R17.0\ACAD-5002:409 Exempel: ACAD-5002:409 för Engelsk version av Autodesk Map 3D 2007. Om den ej specifieras försöker installationen att automatiskt hitta informationen. ACAD2008_CURVER – specificerar var AutoCAD 2008’s register ligger, informationen finns i registret under: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\R17.1\ACAD-6002:409 Exempel: ACAD-6002:409 för Engelsk version av AutoCAD Map 3D 2008. Om den ej specifieras försöker installationen att automatiskt hitta informationen. ACAD2009_CURVER – specificerar var AutoCAD 2009’s register ligger, informationen finns i registret under: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\R17.2\ACAD-7002:409 Exempel: ACAD-7002:409 för Engelsk version av AutoCAD Map 3D 2009. Om den ej specifieras försöker installationen att automatiskt hitta informationen. ===== Licensiering ===== Notera! Om du kör Windows Vista, högerklicka på en Novapoint eller AutoCAD snabbval och välj “Run as administrator”. Det är det enda som behövs för att färdigställa licensieringen på Windows Vista, man behöver inte administrativa rättigheter för att köra Virtual Map. Windows XP användare kan starta Novapoint/AutoCAD normalt. 1. Starta Novapoint Virtual Map * Om du kör Virtual Map på Novapoint 17 eller nyare använd modulladdaren. * Om du använder Novapoint 16 eller ren AutoCAD klicka på ikonen för att starta programmet. 2. Välj Licenssytem När Virtual Map startas för första gången kan man välja mellan följande: * Novapoint Virtual Map Permanent licens/Demolicens. Denna är bunden till den fysiska hårdvaran, singellicens(SLM) men kan också registreras som en 14-dagars demolicens (se nedan om tillvägagångssätt) * Novapoint 16/17 licensiering kan antingen vara en Novapoint 16/17 nätverkslicens (NLM) eller en singelicens (SLM). Vid val av Novapoint 16/17 licensiering kommer licensservernamnet att efterfrågas och om vald licens hittas kommer programmet att starta. === Registrera demolicens === Om man väljer Novapoint Virtual Map licensiering kommer information, om att produkten ännu inte är registrerad, att visas. a. Klicka på Gå till registreringen. Ett licenregistreringsformulär kommer att öppnas i en webbläsare. b. Fyll i all nödvändig information. Välj licenstyp och din närmsta återförsäljare. c. Klicka på fortsätt och en webbsida för bekräftning öppnas. d. Kontrollera att informationen är riktig och klicka på knappen Registrera. En licensnyckeln bör nu visas. e. Kopiera licensnyckeln och spara den som en backup för senare användning. Licensnyckeln kommer även att skickas via e-post. f. Stäng webbfönstret och återgå till AutoCAD. Licensnyckeln har kopierats in automatiskt. Klicka bara på Ok och registreringen är klar. Notera: En ny demolicensnyckel kommer inte att fungera om du redan förbrukat testperioden. Då behövs en permanent licens. ===== Lån av nätverkslicens ===== Det är möjligt att låna med sig en nätverkslicens av Novapoint Virtual Map 6.0. men den licensserver som man är uppkopplad mot måste medge utlåning av licenser. Följ dessa anvisningar för att låna en licens: Starta programmet lmtools.exe på klientmaskinen. Programmet hittar du i Novapoint Virtual Map installationskatalog: NP16LicenseServer\FLEXlm_Network 1. Öppna fliken Borrowing 2. Skriv in NOVAPT i fältet Vendor Name, se bild nedan: 3. I fältet Return Date, skriv in återlämningsdatum (dag-månad-år) för din låneperiod i formatet dd-mmm-yyyy (mmm står för de första bokstäverna i månaden, skriven på engelska). Återlämningstiden (Return Time) är frivilligt. 4. Klicka på Set Borrow Expiration button när du är klar 5. Starta Novapoint Virtual Map 6. Koppla ifrån klientmaskinen från nätverket. OBS Viktigt! 7. Avsluta programmet ===== Hantera texturbiblioteket ===== Novapoint Virtual Map levereras med ett stort texturbibliotek med över 800 olika texturer. Vid installationen kommer dessa EJ automatiskt med. Biblioteket är placerat på CD’n eller i den komprimerade *.zip filen (dubbelklicka) i katalogen Novapoint Virtual Map TexturBibl. För att installera biblioteket gör enligt följande: 1. Kopiera katalogen med innehåll till en katalog på din hårddisk eller på en nätverksplats. Katalogen kan t ex ligga på C:\ C:\Mina dokument\VM6UserFiles\Libraries\Textures\Novapoint VirtualMap6 TexturBibl 2. Starta AutoCad och Novapoint Virtual Map 3. I menyn välj Verktyg → Ange sökväg. Dialogen sökvägar startas. 4. Lägg till en katalog under Användarsökväg (sparad i registret) genom att välja Lägg till knappen och ange sökvägen till den katalog där texturbiblioteket placerades. Tryck på Ok. Biblioteket är nu installerat och färdigt att användas i dina modeller.

se/np/installationguide_novapoint_virtual_map_6.0/start.txt · Last modified: 2014/06/18 10:07 by vn_se