Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP2

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Markformning

Ny hjälppanel som förklarar lite mer om hur arbetsgången är för respektive verktyg.

Vald ekvidistans visas nu på ikonen

Val M för höjdlinjer låter dig välja ett linjeobjekt i modellen. Klicka på start- och slutpunkt för linjen du vill använda som höjdlinje

se/np/landscape/release_notes/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2016/12/20 12:01 by vn_se_heb