Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 18.41

Samhällsplanering

Generellt

Novapoint Samhällsplanering har nu stöd för nya Planbestämmelsekatalogen (Allmänna Råd) från Boverket och den följer gällande SVENSK STANDARD, SS 637040:2016

Planbestämmelsekatalogen i programmet innehåller:

  • Ny struktur (indelning) med nya områden med beteckningar och bestämmelser
  • Lagstiftning kopplat till varje bestämmelse
  • Ny funktion- filter för att söka bestämmelser i katalogen

I och med detta får vi ett uppdaterat verktyg där vi arbetar med:

  • Nya linjer/gränser
  • Ny färginställning, ytutseende för områden.
  • Legendmall enligt ny konfiguration
  • Länk till Boverkets Planbestämmelsekatalog från programmet
  • Ny lagerinställningar för områden och linjer
  • Ny export till Oracle utökad med information gällande lagstiftning
  • Ny mallritning (template) med filter för lagernamn, textfonter mm

Innehåll - Legend

Katalogstuktur - för bestämmelser

Katalogen innehåller ca 230 Användningsbestämmelser och lika många egenskapsbestämmelser. Ny struktur för Administrativa bestämmelser innehåller ca 190 bestämmelser.

Länk till Boverkets hemsida

I menyn hittar vi nu en länk till Boverkets hemsida som möjliggör sökning av bestämmelser för nya detaljplaner och även tolkning av gamla detaljplaner.

Installation

Novapoint Samhällsplanering 18.41 är en ny installation och kan användas vid sidan av exempelvis 18.40. Versionen fungerar i dagsläget på ACAD-plattform 2015/2016.

se/np/release_notes/np1841/np1841/start.txt · Last modified: 2018/02/20 13:56 by vn_se_heb