Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.10.a

Version 19.10.a

Novapoint Bas

AutoCAD 2014 support

Novapoint 19.10.a stöttar AutoCAD 2014 produkter.

AutoCAD version knuten till Novapoint kan ändras med verktyget:

* Start - Program - Novapoint 19.10 - Tools - Configuration

Välj aktivitet

Välj aktivitet dialogen väljer nu senast använda aktivitet inne i cad-miljön. Som default är ingan aktivitet vald.

Novapoint - Verktyy - Gör om 2D polyline till 3D polyline

När man använder “Använd höjder från valt beräkningsunderlag” hämtas höjder från vald Höjd-aktivitet.

Skapa roterad vy

Funktionen har kommit tillbaka.

Uppdateringar i Novapoint Bas

Kompatibilitet med tidigare versioner av Novapoint 19

Novapoint 19.10.a kommer med en utvidgad objektkatalog. Detta är en utvidgning för att stötta nya objekt. Quadrimodeller skapade i 19.10a kommer att använda den senaste objektkatalogen.

Kompatibilitet:

  • Quadrimodeller skapade i Novapoint 19.00 uppgraderas när de öppnas i 19.10.a och kan inte öppnas med tidigare Novapoint 19.x versioner
  • Quadrimodeller skapade i Novapoint 19.10 blir inte uppgraderade och kan fortsatt öppna i Novapoint 19.10
  • Quadrimodeller skapade i Novapoint 19.10 kan uppgraderas av användaren genom att högerklicka på toppnoden i utforskaren och välja Uppdatera.

Vid uppgradering sätts senaste versionen av objektkatalogen till aktiv. Dessutom skapas nya konverteringsregler för Väg. Har man gjort några ändringar i dessa kommer de att förloras.

Delat projekt: Flytta aktiviteter i utforskaren

Man kan nu flytta aktiviteter i utforskaren även i delade projekt.

* Nya - ej delade samt reserverade aktiviteter kan flyttas.

Det rekommenderas att Ta emot ändringar innan man flyttar aktiviteter.

Import av Quadrimodel

Rättat ett fel vid import av Quadrimodell. Alla delar av modellen(filer) importerades inte.

Ortofoto

Rättat ett fel som förorsakade krasch om inte filen som lagts till fanns tillgänglig.

Ritningsstil 3D

Basic3D tar nu med siktlinjer från vägmodellen.

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Terrängformning

  • Rättat fel i funktionerna för Släntberäkning och Höjdsätt Objekt.
Version 19.10a

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Presentation – Längdprofil

  • Rättat: Existerande objekt ritas nu ut.

Konstruktion

  • Rättat i funktionen «Ändra flera egenskaper…» : Ändra form på brunn från cirkulär till rektangulär ändrade bara bredd, inte längd.
Last modified: 2015/03/19 16:35 by vn_se_heb