Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.20

Uppdateringar i Novapoint Bas

Modell version

När man öppnar en pärm med en Quadri-modell skapad med en tidigare version av Novapoint (NP19.00 eller NP19.10), så visas följande meddelande: “Modellen <modellnamn> er skapad med en tidgare version av Novapoint och måste uppgraderas om den skall öppnas i denna version - Uppgradera modellen? - ja/nej”

 • När man väljer “Ja” starta uppgraderingen. När uppgraderingen är klart visas meddelandet “Modellen <Modellnamn> är uppgraderad” i processfönstret. När en modell är uppgraderad kan den inte längre öppnas med en tidigare version av Novapoint (NP19.00 eller NP19.10).
 • När man väljer “Nej” avbryts processen med uppgradering och modellen kan fortsatt öppnas med äldre versioner av Novapoint.

Skapa en ny tom pärm

 • NYTT: I menyn i övre vänstra hörnet är det nu möjligt att skapa en ny tom pärm. När men har skapat pärmen, använd högerklick och lägg till en Quadrimodell med “ny”, “öppna” eller “lägg till Quadri DCM-projekt”.

Radera alla lösa objekt

 • NYTT: Vid radering av aktiviteter, bör man normalt bocka i “Radera alla resultatobjekt”. Om man glömmer av detta innehåller modellen objekt som inte tillhör någon aktivitet - “lösa” objekt. Vill man radera dessa “lösa” objekt kan man radera dessa genom att högerklicka på Quadrimodellen och välja “Radera alla lösa objekt”.
 • ÄNDRAT: Vid radering av en aktivitet har det tidigare varit default att “Ta bort resultatobjekt” ej varit ibockad. Detta är nu ändrat så att defaultläget är att resultatobjekten till en aktivitet alltid tas bort om aktiviteten raderas.

Import

 • ÄNDRAT: Arbetsprocess: Användaren måste klicka på knappen välj fil(er) för att öpnna utforskaren. Därefter väljer man regler för att välja konverteringsregler.
 • NYTT: Format : Borrhållsdata (DBS projekt). Inkluderar också presentationsregler och mallar för jordlager.
 • NYTT: DWG Läsarinställningar: Välj att ignorera objekt på lager 0 och block med insättningspunkt 0,0,0.

 • ÄNDRAT: DWG-import: För 3DFACES är standard inställning nu satt till ‘Ja’ för att upprätta en sammanhängade yta av 3D faces på samma lager.

 • NYTT: Processfönstret visar när 3D faces läggs ihop till en sammahängande yta.

 • NYTT: Information om antal importerade och inte importerade objekt lagras i aktiviteten och finns tillgängliga i egenskapsfönstret.

Konvertering

 • NYTT: Skapa ny (eller gör kopia av) konverteringsregel. Ny innställning för kompatibilitet:

 • Mer information om kompatibilitet hittar du här:

http://help.novapoint.com/doku.php?id=se:np:base:reference:conv_file_edit:start

Export

 • NYTT: Möjligt att ändra CRS vid export:

Ortofoto och WMS

* ÄNDRAT: Gränssnitt och koncept för koppling till ortofoto och WMS är förbättrat. För modeller gjorda med tidigare versioner av Novapoint 19 och där det finns presentationer med koppling till ortofoton måste dessa göras om.

* ÄNDRAT: Ortofoto är nu kopplat till Quadri-modellen med en ny aktivitetstyp “Ortofoto”. Denna aktivitet nås från Sätt in > Externa Datakällor (EDS) Denna aktivitet nås från Sätt in > Externa Datakällor. http://resourcecenter.novapoint.com/doku.php?id=en:np:base:reference:orthophoto:start

* ÄNDRAT: WMS är nu kopplat till Quadri-modellen genom en egen aktivitetstyp “WMS”. DDenna aktivitet nås från Sätt in > Externa Datakällor (EDS) Denna aktivitet nås från Sätt in > Externa Datakällor. http://resourcecenter.novapoint.com/doku.php?id=en:np:base:reference:wms:start

Plan och 3D-fönster

 • ÄNDRAT: Ny teknologi används nu för plan- ch 3D-fönster. På grund av detta måste man uppdatera egendefinierade presentationsregler gjorda med tidigare versioner av Novapoint 19. Detta görs genom att ersätta alla OpenGL render handlers med nya OSG render handlers.
 • HASTIGHET: Plan-fönstret har nu väsentligt högre hastighet vid navigering i stora modeller.
 • NYTT: Några nya ritningsregler finns med.
 • NYTT: Möjlighet att ställa in maximla zoom-nivå för planfönstret, för att kontrollera hur långt “in” man kan zooma i modellen. Gå till N > Inställningar > Fönster > Planfönster för att justera denna inställning.

Utforsker

 • ENDRET: Objekter med feil i valideringen, markeres nå med rødt. Bruk Høyre museklikk > Valider for å kjøre validering av objektene på nytt - og sjekk meldingen(e) i prosessvinduet.

Søk etter objekt-ID
 • NYTT: Mulighet for å søke etter objekter i modellen basert på objektets interne modell-ID. Denne ID-en benyttes av og til i forbindelse med rapportering av feil i modellen. Skriv inn objektets interne modell-ID i søkefeltet og objektet selekteres, og egenskapene vises dermed i vinduet for Egenskaper. For å liste denne ID-en i Egenskapsvinduet, gå til Innstillinger for Egenskapsvinduet og huk av for “Vis interne egenskaper”.

 • NYTT: Høyreklikk objekt i Utforsker, velg “Gå til lokasjon” for å zoome til dette objektet i aktivt vindu.

Arbeidsdatasett (for prosjekter i QuadriDCM)
 • NYTT: Lagt til mulighet for å flytte nye oppgaver som enda ikke er delt (med sentral modell)
 • NYTT: Lagt til mulighet for å flytte reserverte oppgaver i prosesstrukturen

Egenskaper

Länk till objekttypskatalog
 • NYTT: Välj Quadri-modellen. I egenskapsfönstret finns nu en länk till objektkatalogen. Länken öppnar en websida med dokumentation av objektypskatalogen, där man kan söka efter och se alla objekttyper med defintioner och egenskaper:

 • NYTT: Inställningar för att kontroller antal decimaler som visas i egenskapsfönstret.

 • NYTT: Knapp för att enkelt visa gemoetri-egenskaper utan att behöva klicka sig ner i trädstrukturen:

 • NYTT: Generiska/användardefinierade egenskaper visas nu i egen dialog vid inmatning:

Processinfo

Det finns flera nya funktioner på högerklick i menyn.

 • NYTT: Panorera – för att panorera till objektet i aktivt fönster (ingen markering eller zoom)
 • NYTT: Välj – objektet blir valt och visas i egenskapsfönstret. Zoomar inte till objektet i fönstret.
 • NYTT: Visa meddelande – visar hela meddelandet

Basmenyn i AutoCAD finns nu som ribbon.

Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint Väg

Nytt format på vägmodellen

När man öppnar en vägmodell i 19.20 konverteras den till det nya formatet. En modell i 19.20 kan sparas som *ind-fil och öppnas i 19.10. Dock förlorar man då vissa saker som ingår i omgjorda funktioner. Detta gäller framförallt om man använt funktionerna för terrängmodellering och djupsprängning.

I 19.20 kan vägmodellen också sparas ut som filer (GEN, HOR; VRT etc…). Dessa kan användas av andra program eller importeras till 19-modeller.

Visningsstilarna för Vägmodell är uppdaterade

I 19.20 är följande inställningar default: Följande ytor kommer att få följande texturer:

 • 0.1 Dikesbotten
 • 0.2 – 0.3 Dikesslänt
 • 0.4 – 0.6 Gräs
 • 0.7 – 0.8 Kantsten betong
 • 0.9 Vägren - asfalt
 • 3.1 – 3.2 Kantsten betong
 • 3.3 Dikesslänt
 • 3.4 Dikesbotten
 • 3.5 Dikesslänt
 • 3.6 - 3.9 Cykelväg asfalt

Ny Terrängmodellering

19.20 innehåller en ny funktion för terrängmodellering som ersätter den som funnits i tidigare versioner.

Data – Terrängmodellering:

Funktionen använder sama typ av gränssnitt och inmatningsmetod som terrassbeskrivningen - samt en mer utvecklad funktionalitet än tidigare.

Start ytan beskriver var terrängmodelleringen startar och om den skal avslutas FÖRSTA eller SISTA gången den beskrivna ytan korsar terrängen/modellytan.

Yta 1, 2, 3.. definierar bredd och lutning för varje delyta.

Det finns 15 tillgängliga ytor inklusive Avslutande yta. Det är också möjligt att styra terrängmodelleringen mot en räknad linje vilket gör det möjligt att ansluta terrängmodellering mot en annan väg- eller järnvägsmodell som på nedanstående bild.

Exempel på hur man kan göra nedan:

Ny djupsprängning

19.20 innehåller en ny funktion för djupsprängning. Denna är inlagd i samma gränssnitt som Terrassbeskrivning.

Man anger data på samma sätt som i Terrass och Terrängmodellering

Ett exempel kommer nedan:

I exemplet har samma värden använts på höger och vänster sida.

Tvärsektionsskisser (till pdf)

En ny funktion för att skapa tvärsektionsskisser som pdf har tillkommit.

Välj Plot to – PDF file:

Följande tabeller i Järnvägsmodellen har utökats från 10 (25) to 50

Min dikesdjup, Sökbredd, Mängdberäkningsgränser höger/vänster sida.

Novapoint Järnvägsmeny i AutoCAD är nu tillgänglig som ribbon

Du kan fortfarande använda rullgardinsmenyer genom att använda AutoCAD Classic. Information om Ribbon: Ribbons

Funktioner som tagits bort från Ribbon

 • REMOVED: Convert Polyline
 • REMOVED: Arc/Line
 • REMOVED: Fixed Angle
 • REMOVED: 2 point at Start/End
 • REMOVED: Circle
 • REMOVED: Continue existing path
 • REMOVED: Convert Arc to straight lines

Ny funktion för att rita alla längdprofiler i AutoCAD

In the new ribbon:

Denna funktion ritar ut alla längdprofiler i en operation och ger användaren möjlighet att ställa in datumhöjden för varje enskild ram.

Välj Analyze datum metod och välj Nästa.

I nästa dialog kan du ställa in datumhöjden för varje ram:

Alla Längdprofiler ritas ut och Model Views skapas. Model Views sparas automatiskt på samma sätt som när ritar planramar med funktionen:

Plan och profil kan sedan redovisas i samma ritningen genom att välja Plan and Profile Generator i en AutoCAD layout.

Sammanfoga vägmodeller i korsning

Korsningsverktyget har förbättrats och kan nu användas i de flesta enkla korsningar (typ A och B). Notera att det är viktigt att alla körfälts- och vägrensytor är genomgående i korsningen. Detta är framförallt viktigt vid breddökning. Förläng breddökning genom korsningen om du vill använda funktionen.

Övriga ändringar och rättningar

Problemet med att visa linjer som används i väg/järnvägsmodeller som ytkanter har nu åtgärdats.

Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint Landskap

The Landscape menu in AutoCAD is now available as a Ribbon.

Information om Ribbons kan ses här: Ribbons

Funktioner som tagits bort från ribbon är följande

 • REMOVED: Allmänt….
 • REMOVED: Select Color Palette
 • REMOVED: Beräkna volym med horisontalmetoden
 • REMOVED: Straight lines only
Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint Terräng

Terrängmenyn i AutoCAD finns nu som Ribbon.

Funktionalitet som tagits bort från ribbon

 • REMOVED: Convert arc to straight lines
 • REMOVED: Create area, select area
 • REMOVED: Area Label
 • REMOVED: Horizontal Method
Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Nytt modellformat

När du öppnar ett järnvägsprojekt i 9.20 konverteras järnvägsmodellen till ett nytt format. En 19.20 modell kan sparas som en *.ind-fil som går att öppna i 19.10 - dock kommer indata i nya och omgjorda tabeller att förloas. Detta gäller särskilt för terrängmodellering och djupsprängning.

I 19.20 kan man också spara en järnvägsmodell som en grupp av filer (*.gen, *.hor, *.vrt etc..). Dessa kan användas i andra orgram eller importeras till en annan Quadri modell.

Ny Terrängmodellering

19.20 innehåller en ny funktion för att definiera terrängformning längs en järnvägsmodell. Detta ersätter den tidigare funktionen för terrängmodellering.

Funktionen startas under Data – Terrängmodellering:

Funktionen använder sig av samma gränssnitt som Terrassbeskrivningen.

Start surface beskriver var terrängmodelleringen startar och om den skal avslutas FÖRSTA eller SISTA gången den beskrivna ytan korsar terrängen/modellytan.

Yta 1, 2, 3.. definierar bredd och lutning för varje delyta.

Det finns 15 tillgängliga ytor inklusive Avslutande yta. Det är också möjligt att styra terrängmodelleringen mot en räknad linje vilket gör det möjligt att ansluta terrängmodellering mot en annan väg- eller järnvägsmodell som på nedanstående bild.

Exempel på hur man kan göra nedan:

Ny Djupsprängning

19.20 innehåller en ny funktion för djupsprängning. Denna är inlagd i samma gränssnitt som Terrassbeskrivning.

Man anger data på samma sätt som i Terrass och Terrängmodellering

Ett exempel kommer nedan:

I exemplet har samma värden använts på höger och vänster sida.

Skriv ut tvärsektionsskisser (till pdf)

En ny funktion för att skapa tvärsektionsskisser som pdf har tillkommit.

Välj Plot to – PDF file:

Följande tabeller i Järnvägsmodellen har utökats från 10 (25) to 50

Min dikesdjup, Sökbredd, Mängdberäkningsgränser höger/vänster sida.

Novapoint Järnvägsmeny i AutoCAD är nu tillgänglig som ribbon

Du kan fortfarande använda rullgardinsmenyer genom att använda AutoCAD Classic.

Ny funktion för att rita längdprofil i AutoCAD

In den nya ribbonfliken:

Denna funktion ritar ut alla längdprofiler i en operation och ger användaren möjlighet att ställa in datumhöjden för varje enskild ram.

Välj Analyze datum metod och välj Nästa.

I nästa dialog kan du ställa in datumhöjden för varje ram:

Alla Längdprofiler ritas ut och Model Views skapas. Model Views sparas automatiskt på samma sätt som när ritar planramar med funktionen:

Plan och profil kan sedan redovisas i samma ritningen genom att välja Plan and Profile Generator i en AutoCAD layout.

Andra ändringar

 • Längdprofil: Externa linjer i längdprofil syntes inte.(#18512)
 • Rapporter: Fixade problem i vissa rapporter. (#18516)
 • LINECON: Kopiera och parallellförflytta - cant och hastighetsvärden inkluderades inte.(#17901)
 • LINECON: Väg/Järnvägsmodeller måste reserveras för att användas som externa modeller. (#18909)
 • Problemet med att visa linjer som används i väg/järnvägsmodeller som ytkanter har nu åtgärdats.

Version 19.20

Uppdateringar in Novapoint Bro

Bugfixar

 • Längdprofil: Terränglinjen ritas nu ut. Alla kända kraschsituationer är åtgärdade.
 • Tvärsektion: Väg/Järnvägsytan längst till höger ritas nu ut.
 • Spara Typsektion i databas: Krasch åtgärdad.
 • Rita skevning: Resultattabell åtgärdad avseende antal rader.

Bromenyn i AutoCAD finns nu som ribbon.

Ribbon: Ribbons

Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint VA/Kabel

VA Produktbibliotek

NYTT: Produktbiblioteket finns nu tillgängligt (Norsk konfiguration) NYTT: Lagt in funktion för att ladda ner produkter oavsett Novapointversion. NYTT: Möjligt att editera informationen på varje objekt NYTT: Logo från respektive leverantörer NYTT: Förbättrad sök och filtreringsfunktion.

Konstruktion

NYTT: Kopllings och ledningsinformation: Roterat informationsmatrisen till vertikalt. NYTT: Beräkning: Lagring direkt till Quadri-modellen, se punkt under Bas - Quadri-modell ÄNDRAT: Grafik: Ändrat utseende på linjer och gripspunkter så att det mer liknar AutoCAD-grafik. ÄNDRAT: Inställningar: Lagt in nya ikoner som representerar spesifika inställningar vid flyttning/redigering av brunnar och ledningar i horisontal/vertikal.

Konfiguration

NYTT: Objekttyper: Lagt in möjlighet att definiera objekt- och ledningsnätstyp för kopplingar och ledningar.

Relatert til Novapoint Basis og Quadri-modellen

ÄNDRAT: Beräkningsunderlag för VA-modellen är uppdelat i 2 olika; Ett för referenslinjen (som visar terrängen) och ett för schakten (sektionsberäkningen/mängdberäkningen). NYTT: På VA-aktiviteten är det nu möjligt att kopiera beräknings/illustrationsinställningarna ner till underaktiviteterna (ledningsstäckor och linjer). NYTT: Schakt, brunnar och ledningar lagra som objekt med volymgeometri, direkt i Quadrimodellen, när modellen beräknas.

VA/Kabel meny i AutoCAD finns nu som ribbon

Funktionalitet borttagen från ribbon

 • REMOVED: Rita existerande objekt från Quadri som 3D linje

Kända fel och brister

Kan inte välja hela ledningsgraven

Det är en förändrad funktionalitet i 19.20a att man kan välja enbart enstaka objekt i en ledningssträcka genom att klicka på dem. Detta har medfört att man inte längre kan välja en hel ledningssträcka för att framhäva den.

I 19.20FP1 kommer det att läggas in att man väljer hela ledningssträckan som default men att man kan välja ut enskilda element genom att hålla inne <ctrl>-knappen.

Vill man se ledningssträckor i 19.20a, kan man i konstruktionsidialogen högerklicka på ledningssträckan och växla mellan “Visa grafiskt” och “Visa inte grafiskt”.

Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

Menyn i AutoCAD är nu tillgänglig som ribbon

Versjon 19.20

Uppdateringar i Novapoint Vägmarkering

Menyn i AutoCAD är nu tillgänglig som ribbon

Version 19.20

Uppdateringar i Novapoint Virtual Map

DCM Integration

 • Nya funktioner
  • Support för import av flera presentationer
  • Support för bågelement i ledningar
  • Support för object med vertikal extrudering
  • Ökad hastighet
 • Fixar
  • Utskärningstyper funkar nu på rätt sätt
  • Remember plugin group settings
  • User interface fixes
  • Model texturing fixes
 • Kända fel och brister
  • När en DCM presentation har ändrats och läses in för andra gången kan modellen krascha. Workaround är att ta bort VM DCM definition och lägga till en ny.
Last modified: 2015/03/19 16:23 by vn_se_heb