Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.20.FP1c

Release datum: 2014-05-19

Bas | Väg |

För er som använder Quadri DCM, så kan denna version användas mot alla Quadri DCM 1.1.x

Version 19.20.FP1c

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Filstorleks begränsning

FÖRBÄTTRING: Max storlek för varje lokal cachelagrad fil (*.GDD, *GDI, *.GDH, *GDN) som sparar Modell/Workset är nu 8GB (4 x 2^31-1 bytes). Tidigare begränsning var 2GB (2^31-1 bytes) för varje fil. Modeller/Workset som är skapad och/eller modifierad med denna uppdaterade version av Novapoint är kompatibel med tidigare versioner av Novapoint så länge storleken av varje cachelagrad fil är mindre än 2GB.

Dela, Ta emot, Reservera/Släpp Reservation

RÄTTAT: När man sparar ett workset från Quadri DCM, fick man ibland ett meddelande som löd ''Not allowed to decrement to a negative number”. Detta är nu rättat.

Importfiler

RÄTTAT: Import av dwg med xdata till ytor, cadattribut kunde inte läsas. Detta är nu rättat.

VA/Kabel Ledningsnätobjekt

RÄTTAT: Nya VA/Kabel ledningsnätsobjekt blev inte upprättade efter Ta emot från Quadri DCM och vid omberäkning av VA/Kabel ledningsgrav. Detta är nu rättat.

Last modified: 2015/03/19 16:20 by vn_se_heb