Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.20.FP2

Release datum 2014-06-04

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Järnväg | Bro | Tunnel |

Version 19.20.FP2

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

NYTT: När man upprättar en ny Quadri-modell ligger senast använda mall överst.

Utforskare, Ta bort aktivitet

RÄTTAT: Fel att Novapoint kraschade när en aktivitet med ej reserverade underaktiviteter togs bort i ett QuadriDCM workset.

Öppna pärm / workset

RÄTTAT: I vissa situationer var det inte möjligt att öppna ett workset - och felmeddelandet “Hittar inte objekt i modellen” kom fram.

Detta hände efter att Ta Emot använts. Felet uppstod om man tog emot raderade objekt från en delad modell samtidigt som det finns kopplingar till dessa objekt från andra objekt i ditt workset. Med version 19.20 FP2 kan du öppna alla worksets som tidigare gav detta felmeddelande.

Import

RÄTTAT: Diverse felrättning

WMS

NYTT:

 • Nya aktivitetsmallar till WMS.
  • Trafikverket Transportsnät Väg (Innehåller 16 företeelsetyper bl a Europaväg, Bro och Tunnel och Vägnod m.m)).
  • Trafikverket Transportsnät järnväg (Innehåller 18 företeelsetyper bl a Antal Spår, Markeringsstolpe, Järnvägsnod, Bangårdsnod och Järnvägsstationsnod m.m ).
  • Naturvårdsverket Skyddade Områden (Innehåller 9 företeelsetyper: Naturminnen punkter, Naturreservat, Nationalparker, Naturminnen ytor, Kulturreservat, Naturvårdsområde, Djur- och växtskyddsområde, Vattenskyddsområden och Biotopskyddsområden).
  • Stockholm Ortofoto 2009 (Ortofoto från 2009).
  • Geoarkivet Stockholms stad (Innehåller geotekniska undersökningspunkter som grundvattenrör, sonderingar, sättningsmätningar och samtliga).

Konverteringsregler

NYTT:

 • För import av projekt från Novapoint 18 med objektkatalog VV Rithandbok 2.01.
  • 01 - VV RITHANDBOK 2.01 - Konvertera endast G1s räknade linjer till Quadrimodell
  • 04 - VV RITHANDBOK 2.01 - Konvertera ENDAST G1s TIN-ytor
  • 05 - VV RITHANDBOK 2.01 - Konvertera endaste G1s rutnätsmodell
  • 06 - VV RITHANDBOK 2.01 - Konvertera endast G1s punktmoln
  • 07 - VV RITHANDBOK 2.01 - Konvertera endast G1s underyta data till Quadrimodell
 • För import av punkter från dwg till Quadrimodell.
  • Konvertera CAD-punkthöjd till objekt Ospecificerad Markyta
Version 19.20FP2

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Cross Section Wizard

 • 3D Tåg: Strömavtagare lagras nu också i Quadrimodellen (#19689)
 • Vissa ytbeskrivningar raderades om de inte var en del av ballasten. Detta är nu fixat. (#19963)

Linjekonstruktion

 • Det var några problem i vertikalen vid väldigt stora radier. Detta ledde ibland till att programmet på egen hand satte in små kort raklinjer som inte skulle vara där. Det är nu fixat. (#19950)

Uppdateringar i Novapoint Bro

Vid Novapoint DCM-projekt med långa namn, kom ett felmeddelande vid lagring av nyckelfil till bromodellen. Detta var ett speciellt problem vid serverprojekt då sökvägen till projektfilen alltid blir lång. Detta är nu rättat.

Last modified: 2015/03/19 16:19 by vn_se_heb