Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.20.FP3

Version 19.20FP3

Uppdateringar i Novapoint Bas

Allmänt

ÄNDRAT: Förbättrad backup av Quadrimodellen

Import

NYTT: DWG import - möjligt att konvertera solider och ytor till NURB Surface.

Modellera existerande situation

NYTT: Markyta. Kopiera objekt: Möjligt att välja objekt med ytgeometri och kopiera dessa till nya objekt med TIN/Grid som indata till Markyteaktiviteten.

NYTT: Markyta. När man skapar en rutnätsmodell (Grid) kan man nu använda sig av yttre begränsning.

NYTT: Underytor. Det är nu möjligt att ändra existerande objekt och skapa dessa som underytor (jordlager). Om du tex har slutna polylines som representerar berg i dagen, kan dessa importeras (bocka i “skapa ytor från slutna polylines”.). Konvertera objekten till Underkant av jordlager. Skapa ett jordlager och i Ändra existerande, välj de importerade polygonerena. Som indata väljer du en underyta-aktivitet. De importerade objekten får nu egenskaper som jordlager/underyta och kan användas som beräkningsunderlag.

Sök efter objekt-ID

Funktionen sök efter Objekt-ID är utvidgad med knappar för:

  • Välj - Markerar objekt i aktivt fönster
  • Gå till läge - Zoomar till objektet i aktivt fönster

Version 19.20FP3

Novapoint Väg:

Förbättringar:

Terrängmodellering: Vi har ändrat lite i dialogen och ändrat texterna:

3D Objekt längs linje: RÄTTAT: Dialogen avslutas inte om du trycker Enter en gång för mycket.

Längdprofil med skala 1:250 RÄTTAT: Nu ritas längdprofil med riktigt intervall och text.

Nyheter:

3D Objekt längs linje: Lagt på möjlighet att uppdatera 3D ojekt i ritning genom att använda NCO. Om modellen som objekten är kopplade till ändras så uppdateras objektens läge.

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Körspårsmallar

  • Utgående standarder är borttagna. Om du har använt mallarna tidigare måste du köra “Reset User Settings” i startmenyn för att ändringarna skall slå igenom.
Version 19.20FP3

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Linjekonstruktion

  • NYTT: Import av LandXML filer direkt in i Linjekonstruktion. Detta gör att hastighet och rälsförhöjning i XML-filen kommer med in i Novapoint. Förskjutning av rälsförhöjning stöds ännu inte.(#20077)
  • RÄTTAT:Import av vertikal-geometri (NYL) från NovaTrack/NovaRehab blev fel i vissa fall.
Version 19.20FP3

Novapoint Tunnel

Ny Tunnelmoduö i Novapoint 19

Novapoint Tunnel fungerar i pricip på samma sätt som i NP 18.20/18.30. Den enda skillnaden är att funktionaliteten i modulen nu är knutna till aktiviteter i Quadrimodellen.

Tunnelprojekteringsdialogen startar du från Novapoint 19 Bas och utritningsfunktionerna startar som innan från AutoCAD.

Det är bara funktionalitet för projektering som är med i denna release. Funktionalitet för geologi- och registrering av förstärkningar kommer i nästa release under hödten 2014.

Tunnelmodellering

Från modelleringsfliken kan du öppna verktyget för tunnelmodellering genom att trycka på Tunnelknappen. Tunnel-knapp

I detta verktyget kan du välja mellan två mallar - en för inläsning av gamla tunnelgeometrifiler. och en för att skapa en ny tunnelmodell. Du knyter också tunnelmodellen till en aktuell väg- eller järnvägsmodell i detta verktyget.

Tunnelprosjekteringsverktøy

När Tunnelaktiviteten är skapad kan du komma åt dialogen för tunnelprojekteringen genom att dubbelklicka på aktiviteten inne i Novapoint Bas.

Triangulering

Funktionerna för triangulering av skannerdata är numera egna separata funktioner. Det finns 2 trianguleringsverktyg - och dessa hittar du i den nya Tunnel-fliken. Här finns 2 knappar; en knapp som startar inläsning av gamla trianguleringsdata och en funktion för att läsa in nya skannerfiler/punktmoln..

Byggingbåndet

Med verktyget för inlädning av existerande trianguleringsdata kan du välja en tunnelgeometrifil som innehåller triangulerade tunnelytor. Katalogen med resutltatet (d3d-filen), punktmolnsfilen och skriptfilen för inläsning måste ligga på samma ställe som vid den ursprungliga trianguleringen.

Du måste också välja vilken tunnelprojekteringsaktivitet som triangulering är knuten till: Import av trianguleringsdata

När du kör verktyget skapas det automatiskt trianguleringsaktiviteter för varje triangulering i den ursprungliga geometrifilen. Dessa placeras under tunnelprojekteringsaktiviteten i processträdet.

Skannerdataoppgaver

I verktyget för triangulering, kan du välja ett punktmoln genom att klicka på Välj filer. Här hittar du samma funktioner för att skapa ett inläsningsskript som du är van vid sedan innan. Du kan också sätta in värden för vertikalt avstånd från referesnlinjen för centrum på cylindertrianguleringen på samma sätt som i Novapoint 18. Skannerverktøy

Du hittar trianguleringsaktiviteterna i tunneldialogen när du öppnar dialogen för den aktuella tunnelprojekteringsaktiviteten. Tunnelprosjekteringsdialog

Utritning

Utritningsfunktionerna hittar du i AutoCAD. Du måste ha en licens på Novapoint Tunnel för att kunna använda dessa funktioner i AutoCAD. Utritningsfunktionerna fungerar som tidigare. Skillnaden är att du måste välja vilken tunnelprojekteringsaktivitet du vill rita ut ifrån. Uttegningsfunksjonalitet i Novapoint Tunnel

3D-ritningar som du producerar i AutoCAD kan du importera till Novapoint 19 Bas genom att använda funktionerna under Sätt in.

Version 19.20FP3

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Rapporter

RÄTTAT: Excel på enstaka Win8 PC's skapade tomma rapporter.

Konstruktion

ÄNDRAT: Uppdatering av VA modellversionen vid uppstart av äldre modeller pga ändring till invändig botten som höjdreferens i brunnar. I en övergångsperiod blir användaren tillfrågad om z-värdet används för invändig eller utvändig botten på brunnen varje gång en modell öppnas eller inne i enskilda funktioner i programmet.

RÄTTAT: Scroll-baren i beräkningsdialogen är tillbaka.

Version 19.20 FP 3

Uppdateringar i Novapoint Geosuite

Jordlager - Underytor

  • NYTT: Material kan nu sättas både för vägmodellen (jord1, jord2, Veg1, Mj1 etc) och för geoteknisk tolkning (si, le, gy etc).
  • Installerat mall för Lera korrigerat Namn.

Sätt in - Import GeoSuite projekt

  • Betydligt förbättrad prestanda vid inläsning av Geosuite-projekt.
Last modified: 2016/10/24 13:49 by gs_se_jln